Menu Close

เทคนิคขายของกับชาวจีนยังไง ? ให้ปิดการขายได้

คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับปิดการขาย

พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นยังไง ?

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีส่วนสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาในประเทศไทยนั้น สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนมีพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยที่น่าสนใจ นั่นก็คือ การใช้จ่ายหลัก ๆ จาก 3 ส่วน ได้แก่ ค่าซื้อสินค้า ค่าที่พัก และค่าอาหาร และปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการของนักท่องเที่ยวชาวจีน ก็คือ ส่วนลด คุณภาพ และราคา นั่นเอง 

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่สามารถพูดเพื่อปิดการขายได้

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลาย ถ้าอยากสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าใจตรงกัน เพื่อเสนอขายสินค้า หรือบริการ และสามารถพูดเพื่อปิดการขายได้  ซึ่งจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจในภาษาจีนเบื้องต้นก่อน แต่ไม่มีเวลาไปเรียนภาษาจีนอย่างจริงจัง เราได้รวบรวมประโยคภาษาจีน ที่สามารถพูดเพื่อปิดการขายได้ มาฝากกันค่ะ 

1. สินค้าชิ้นนี้ที่ลูกค้าสนใจ เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะ / ครับ หมดแล้วหมดเลยนะคะ / ครับ

您敢兴趣的这件产品只剩最后一件了。/卖完就没了。

Nín gǎn xìngqù de zhè jiàn chǎnpǐn zhǐ shèng zuìhòu yī jiànle./Mài wán jiù méiliǎo.

(หนิน ก่าน ซิ่ง ชวี่ เตอะ เจร้อ เจี้ยน ฉาน ผิ่น จรื่อ เซริ่ง จุ้ย โฮ่ว อยี๋ เจี้ยน  เล่อะ/หม้าย หวาน จิ้ว เหมย เล่อะ)

2. ไม่ทราบว่าลูกค้าจะรับสินค้า 1 ชิ้น หรือ 3 ชิ้นดีคะ / ครับ

请问,您想要一件还是要三件呢?

Qǐngwèn, nín shì yào yī jiàn háishì sān jiàn ne?

(ฉิ่ง เวิ่น หนิน ซรื่อ เย่าอยี๋ เจี้ยน ไห ซรื่อ เย่า ซาน เจี้ยน เนอะ)

3. ตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 นะคะ / ครับ

现在本店有买一送一的促销。

Xiànzài běndiàn yǒu mǎi yī sòng yī de cùxiāo.

(เซี่ยน จ้าย เปิ่น เตี้ยน โหย่ว หม่าย อยี ซ่ง อยี เตอะ ชู่ เซียว)

4. สินค้าทางร้านเรามีหลายสี ลูกค้าชอบสีไหนคะ / ครับ ต้องการกี่โหลดีคะ / ครับ

我们的产品有各种颜色,您喜欢什么颜色呢?/您需要几打?

Wǒmen de chǎnpǐn yǒu gè zhǒng yánsè, nín xǐhuān shénme yánsè ne?/Nín xūyào jǐ dǎ?

(หว่อ เมิน เตอะ ฉาน ผิ่น โหย่ว เก้อ จ่ง เหยียน เซ่อ หนิน สี่ ฮวน เสิน เมอะ เหยียน เซ่อ เนอะ?/หนิน ซวี เย่า จี๋ ต่า?)

5. ไม่ทราบว่าลูกค้าจะรับสินค้ากลับเลย หรือให้ทางร้านจัดส่งสินค้าไปให้ดีคะ / ครับ

请问,您是要自己把产品带回去还是需要本店提供配送服务呢?

Qǐngwèn, nín shì yào zìjǐ bǎ chǎnpǐn dài huíqù háishì xūyào běndiàn tígōng pèisòng fúwù ne?

(ฉิ่ง เวิ่น หนิน ซรื่อ เย่า จื้อ จี่ ป่า ฉาน ผิ่น ต้าย หุย ชวี่ หาย ซรื่อ ซวี เย่า เปิ่น เตี้ยน ถี กง เพ่ย ซ่ง ฝู อวู้)

6. หากลูกค้าต้องการส่วนลดตามที่คุยเอาไว้ ลูกค้าต้องซื้อตอนนี้นะคะ / ครับ 

如果您想享受咱们之前谈好的折扣,您就需要立即购买。

Rúguǒ nín xiǎng xiǎngshòu zánmen zhīqián tán hǎo de zhékòu, nín jiù xūyào lìjí gòumǎi.

(หรู กั่ว หนิน เสียง เสี่ยง โซ่ว จ๋าน เมิน จรือ เฉียน ถาน ห่าว เตอะ เจร๋อ โข่ว หนิน ซวี เย่า ลี่ จี๋ โก้ว หม่าย)

7. สินค้ามีพร้อมส่ง ค่ะ / ครับ

产品有现货

Chǎnpǐn yǒu xiànhuò.

(ฉาน ผิ่น โหย่ว เสี้ยน ฮั่ว)

8. คุณซื้อตอนนี้เลยมั้ยคะ / ครับ

您现在购买吗?

nín xiànzài gòumǎi ma

(หนิน เสี้ยน จ้าย โก้ว หม่าย มา ?)

9. วันนี้เป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นค่ะ / ครับ พรุ่งนี้จะขายในราคาปกติแล้วนะคะ / นะครับ

今天的促销是最后一天了,明天就会恢复原价了。

Jīntiān de cùxiāo shì zuìhòu yītiānle, míngtiān jiù huì huīfù yuánjiàle.

(จิน เทียน เตอะ ชู่ เซียว ซรื่อ จุ้ย โฮ่ว อยี้ เทียน เลอะ หมิง เทียน จิ้ว ฮุย ฟู่ เยวี๋ยน เจี้ย เลอะ)

10. คุณลูกค้าไว้ใจเราได้แน่นอน ทางร้านเรารับรองคุณภาพสินค้าและบริการให้ค่ะ / ครับ 

您可以放心的信任本店,我们每个产品都有保障。

Nín kěyǐ fàngxīn de xìnrèn běndiàn, wǒmen měi gè chǎnpǐn dōu yǒu bǎozhàng.

(หนิน เขอ อยี่ ฟ่าง ซิน เตอะ ซิ่น เยริ่น เปิ่น เตี้ยน หว่อ เมิน เหม่ย เก้อะ ฉาน ผิ่น โตว โหย่ว ป่าว จร้าง)

นี่เป็นเพียงประโยคตัวอย่างที่เรานำมาฝากกัน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลาย นอกจากจะเป็นการเรียนภาษาจีนในเบื้องต้นแล้ว ท่านยังได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนกับลูกค้าชาวจีน ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย หากท่านสามารถพูดเพื่อปิดการขายได้มากเท่าไหร่ สินค้า หรือบริการของท่านก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าชาวจีนได้มากเท่านั้น ทำให้ธุรกิจ หรือกิจการของท่านนั้นมีชื่อเสียงมากขึ้น ลูกค้าชาวจีนกลับมาซื้อซ้ำ นอกจากนี้ยังเกิดการบอกต่ออีกมากมาย ทำให้ได้ผลกำไรที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้นอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *