Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดี! เปิดอบรมหลักสูตร ภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านงานบริการ

ข่าวดี! สำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ ด้านการบริการ โรงแรม และสปา โรงเรียนศิริเทพการศึกษาภาษาต่างประเทศ ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร ภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านงานบริการ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาแก่บุคลกรในองค์กร เข้าอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รุ่นที่ 1 : ภาษาจีนกลาง (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด เริ่ม 25 มีนาคม – 18 เมษายน 2562 วันจันทร์-ศุกร์เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ อาคารเรียน โรงเรียนศิริเทพฯ ชั้น 2 ห้อง 2 ส่งรายชืื่อ สำรองที่นั่ง ได้ที่ sirithapeschool@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-222779, 095-4533973 หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 มี.ค.62

พบกันที่บูธโรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ในงาน CMU Book Fair 2019

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ เชิญผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษมาพบป่ะ พูดคุย สอบถาม รายละเอียดข้อมูลกับทางโรงเรียนได้ในงาน CMU Book Fair 2019  ตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ที่บูธ B17

นักเรียนคนเก่งของเรา จบการเรียนภาษาจีนกลางระดับ 4 แล้วสอบ HSK

ติวสอบ HSK เชียงใหม่

นักเรียนคนเก่งของเรา จบการเรียนภาษาจีนกลางระดับ 4 แล้วสอบ HSK. คะแนนสอบเต็ม 300 คะแนน Sudta Raburi ได้ 292 คะแนน Nang Namkong ได้ 252 คะแนน Kanyarat Nuchangpuek ได้ 263 คะแนน