บุคลากร โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาต่างประเทศ

งานบริหาร

นฤเทพ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้บริหาร/ผู้ได้รับใบอนุญาต

ศิริวรรณ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป

ณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ (ทราย)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บริหาร

งานบริการลูกค้า

กนกกร จะงาม (กระแต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร

การสอนภาษาจีน และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

จามผล จั๋นทา (เหล่าซือ ต้า)
张天鹏(张老师)
คติ:: ภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก แต่ผมจะทำให้มัน ง่าย และ เข้าใจ มากขึ้น

ตำแหน่ง 
ครูใหญ่/หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีน และภาษาไทย

จินตหรา ปัญญาแก้ว (เหล่าซือ เอ๋)
余真(余老师)
คติ::มีคุณค่าทุกวัน เต็มร้อยทุกเรื่อง

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

หัทญา กังวานรัตนกุล (เหล่าซือ เอ้) 
文静 (文老师)
คติ::เชื่อมั่นในตัวเอง เราทำได้

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

วิภารดา ยอดเรือน (เหล่าซือ มาย) 
คติ::ความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จ

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

อานนท์ พลอยทำ (เหล่าซือ นนท์)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

สุวิชชา สิทธินนทรัตน์ (เหล่าซือ อ้อม)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

Juekang Laomor (เหล่าซืออาหม้อ) 

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

การสอนภาษาอังกฤษ

AJ.LUNA ALBA DESSY

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาอังกฤษ

 

Francis Michele Calabrese

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาอังกฤษ