บุคลากร โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาต่างประเทศ

งานบริหาร

นฤเทพ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้บริหาร/ผู้ได้รับใบอนุญาต

ศิริวรรณ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป

ณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ (ทราย)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บริหาร

การสอนภาษาจีน และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

จามผล จั๋นทา (เหล่าซือ ต้า)
张天鹏(张老师)
คติ:: ภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก แต่ผมจะทำให้มัน ง่าย และ เข้าใจ มากขึ้น

ตำแหน่ง 
ครูใหญ่/หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีน และภาษาไทย

มงคล ประจงศิลป์ (ครูปอ)
孙德义 (孙老师)
ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

สุพพัตรา สนิทวงค์ (ครูกุ๊กกิ๊ก)
杨金平 (杨老师)
ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

จิดาภา ฉันทฤกษ์ผดุง (ครูเซฟ)

蔡章儿 (蔡老师)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

ชุติเดช ไชยวงค์ (ครูฟลุ๊ค)

罗金 (罗老师)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

(ครูตะวัน)

王丽君 (王老师)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน (เจ้าของภาษา)

 (ครูเอิน)

ตำแหน่ง 
ครูภาษาจีน

การสอนภาษาอังกฤษ

AJ.LUNA ALBA DESSY

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาอังกฤษ

งานบริการลูกค้า

กนกกร จะงาม (กระแต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร