บุคลากร ครูผู้สอน ติวเตอร์ภาษาจีน

บุคลากร โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาต่างประเทศ

 

  

นฤเทพ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้บริหาร/ผู้ได้รับใบอนุญาต

 

ศิริวรรณ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป

 

ณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ (ทราย)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บริหาร

 

จามผล จั๋นทา (เหล่าซือ ต้า)
张天鹏(张老师)
คติ:: ภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก แต่ผมจะทำให้มัน ง่าย และ เข้าใจ มากขึ้น

ตำแหน่ง 
ครูใหญ่/หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีน และภาษาไทย

 

จิดาภา ฉันทฤกษ์ผดุง (ครูเซฟ)

蔡章儿 (蔡老师)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

 

สุพพัตรา สนิทวงค์ (ครูกุ๊กกิ๊ก)

杨金平 (杨老师)

ตำแหน่ง 
ครูภาษาจีน

 

ลลิตา ต่อมดวงแก้ว (ครูยิม)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

[divider width=”300px” color=”rgb(201, 210, 217)”] [ux_image id=”2625″ width=”85″ image_hover=”zoom”]

อริสา วิลาสประภัสสร (ครูสา)

李逸曦 (李老师)

ตำแหน่ง 
ครูภาษาจีน

[/col] [col span=”4″ span__sm=”9″ divider=”0″ align=”center”] [divider width=”300px” color=”rgb(201, 210, 217)”] [ux_image id=”2283″ width=”86″ height=”100%” image_hover=”zoom”]

วรพร สำราญจิตร์ (ครูมาย)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

[divider width=”300px” color=”rgb(201, 210, 217)”] [ux_image id=”2950″ width=”85″]

อริสรา จตุทิพย์สมพล (ครูเอิน)

诗语  (诗老师)

ตำแหน่ง 
ครูภาษาจีน

[/col] [col span=”4″ span__sm=”9″ divider=”0″ align=”center”] [divider width=”300px” color=”rgb(201, 210, 217)”] [ux_image id=”2774″ width=”85″]

ปิยะฉัตร วิโรจน์ศศิธร (ครูโบว์)

ตำแหน่ง 
ครูภาษาจีน

[divider width=”300px” color=”rgb(201, 210, 217)”] [ux_image id=”2282″ width=”85″]

(ครูตะวัน)

王丽君 (王老师)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน (เจ้าของภาษา)

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [divider width=”300px” color=”rgb(201, 210, 217)”] [ux_image id=”2283″ width=”86″ height=”100%” image_hover=”zoom”]

อรรถเศรษฐ์ พุทธสุวรรณ์ (ครูอ๊อฟ)

ตำแหน่ง 
ครูภาษาจีน

[divider width=”300px” color=”rgb(201, 210, 217)”] [ux_image id=”2626″ width=”85″]

(ครูดาว)

吴思宇 (吴老师)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน (เจ้าของภาษา)

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [divider width=”300px” color=”rgb(201, 210, 217)”] [ux_image id=”2951″ width=”85″]

อนัญญา ศรุตช์ญยากุล (ครูส้ม)

李双玉

ตำแหน่ง 
ครูภาษาจีน

[divider width=”300px” color=”rgb(201, 210, 217)”] [ux_image id=”2773″ width=”85″]

(ครูฟ้า)

寒子琪 (寒老师)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน (เจ้าของภาษา)

[/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [title style=”bold-center” text=”การสอนภาษาอังกฤษ” color=”rgb(0, 0, 0)”] [row h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”9″ divider=”0″ align=”center”] [ux_image id=”2283″ width=”86″ height=”100%” image_hover=”zoom”]

Erika Dessy

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาอังกฤษ

[/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [title style=”bold-center” text=”งานบริการลูกค้า” color=”rgb(0, 0, 0)”] [row h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”9″ divider=”0″ align=”center”] [ux_image id=”2283″ width=”80″ height=”100%” image_hover=”zoom”]

– (-)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร

[/col] [/row] [/section]