บุคลากร โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาต่างประเทศ

งานบริหาร

นฤเทพ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้บริหาร/ผู้ได้รับใบอนุญาต

ศิริวรรณ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป

ณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ (ทราย)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บริหาร

การสอนภาษาจีน และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

จามผล จั๋นทา (เหล่าซือ ต้า)
张天鹏(张老师)
คติ:: ภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก แต่ผมจะทำให้มัน ง่าย และ เข้าใจ มากขึ้น

ตำแหน่ง 
ครูใหญ่/หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีน และภาษาไทย

จินตหรา ปัญญาแก้ว (เหล่าซือ เอ๋)
余真(余老师)
คติ::มีคุณค่าทุกวัน เต็มร้อยทุกเรื่อง

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

ชุติเดช ไชยวงค์ (ครูฟลุ๊ค)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

มงคล ประจงศิลป์ (ครูปอ)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

(ครูตะวัน)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

จิดาภา ฉันทฤกษ์ผดุง (ครูเซฟ)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

การสอนภาษาอังกฤษ

AJ.LUNA ALBA DESSY

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาอังกฤษ

งานบริการลูกค้า

กนกกร จะงาม (กระแต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร