บุคลากร โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาต่างประเทศ

งานบริหาร

นฤเทพ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้บริหาร/ผู้ได้รับใบอนุญาต

ศิริวรรณ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป

ณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ (ทราย)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บริหาร

งานบริการลูกค้า

กนกกร จะงาม (กระแต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร

การสอนภาษาจีน และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

จามผล จั๋นทา (เหล่าซือ ต้า)
张天鹏(张老师)
คติ:: ภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก แต่ผมจะทำให้มัน ง่าย และ เข้าใจ มากขึ้น

ตำแหน่ง 
ครูใหญ่/หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีน และภาษาไทย

จินตหรา ปัญญาแก้ว (เหล่าซือ เอ๋)
余真(余老师)
คติ::มีคุณค่าทุกวัน เต็มร้อยทุกเรื่อง

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

หัทญา กังวานรัตนกุล (เหล่าซือ เอ้) 
文静 (文老师)
คติ::เชื่อมั่นในตัวเอง เราทำได้

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

วิภารดา ยอดเรือน (เหล่าซือ มาย) 
คติ::ความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จ

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

สุวิชชา สิทธินนทรัตน์ (เหล่าซือ อ้อม)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

ชญานิน ธีรสวัสดิ์ (ครูเฟื่อง)

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาจีน

การสอนภาษาอังกฤษ

AJ.LUNA ALBA DESSY

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาอังกฤษ

 

Francis Michele Calabrese

ตำแหน่ง 
ครูสอนภาษาอังกฤษ