หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย์มากประสบการณ์ เรียนแล้วเข้าใจง่าย ได้ภาษาอังกฤษเร็ว (EN 101 – 104)

ภาษาอังกฤษระดับต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

Beginner (EN101)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

Pre-Intermediate (EN102) 

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

Intermediate (EN103)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

Upper- Intermediate (EN104)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤมาแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(EN 201 – 204)

ภาษาอังกฤษระดับกลาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

Foundation I (EN 201)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

Foundation II (EN 202) 

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

Intensive I (EN 203)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

Intensive II (EN 204)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ในระดับที่สูงสุดแล้ว และต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

ภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

General Business

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

Sale & Trading

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

Tourism & Hotel

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

Travelling

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL/IELTS TOEIC

คอร์สพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การสอบ TOEFL, การสอบ IELTS หรือการสอบ TOEIC

เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่

        ภาษาอังกฤษแทบจะเป็นภาษาที่สองที่ทุกคนต้องมีทักษะติดตัวใช้งานโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันภาษาเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นหลักสูตรที่ถูกบรรจุอยู่ในสถานศึกษาโรงเรียนทุกแห่งแต่มันยังไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ต่อยอดที่จะนำไปใช้งานได้จริงและการใช้ทักษะภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยแล้วจึงจำเป็นมากที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมแม้ว่าจะมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ตาม
การเรียนภาษาอังกฤษถือว่าสำคัญเพราะเป็นภาษาสากลที่ผู้คนใช้กันทั่วโลกไม่ว่าจะใช้พูดคุยสื่อสารเบื้องต้นก็ดีหรือใช้ในการติดต่อแบบเป็นทางการก็ดี หากจะกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษหากใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วแล้วจะสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้คนได้เกือบทุกมุมโลกได้ก็คงจะไม่ผิดนัก
หากต้องการที่จะศึกษาหรือเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องคำนึงอย่างหนึ่งคือโรงเรียนสอนภาษาที่ต้องได้มาตรฐานหรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนศิริเทพถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานการสอนภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

     สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษโรงเรียนศิริเทพได้มีหลักสูตรการสอนที่หลากหลายให้เลือกเรียนเช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้นพัฒนาทักษะภาษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น หลักสูตรภาษาอังกฤาระดับกลางเป็นการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อนแต่อยากเพิ่มทักษะมากขึ้นโดยหลักสูตรนี้จะพัฒนาในเรื่องของการฟัง , พูด , อ่าน , เขียน ให้ดีขึ้นมีแบบทดสอบหรือกิจกรรมให้ฝึกทักษะความรู้ หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงจะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันหรือใช้ในเชิงธุรกิจซึ่งในหลักสูตรนี้จะให้น้ำหนักเรื่องการสนทนาสำหรับผู้ประกอบการนักธุรกิจหรือผู้ที่ประกอบสาขาอาชีพด้านงานโรงแรม
นอกจากนี้โรงเรียนศิริเทพยังมีหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็น TOEFL , TOEIC และ IELTS เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริงโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายรวมไปถึงจำนวนผู้เรียนต่อกลุ่มที่มีไม่มากนักทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงให้บรรยากาศมีความเป็นกันเอง
เมื่อเรียนจบหลักสูตรทางสถาบันมีใบประกาศนียบัตรรับรองผลโดยสามารถนำไปต่อยอดในสายงานอื่น ๆ ได้จึงทำให้โรงเรียนศิริเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์จุดเด่นที่เน้นความเข้าใจมีเทคนิคการสอนจากอาจารย์ผู้ชำนาญกว่า 20 ปีมีหลักสูตรหลากหลายแบบและยังทำให้สนุกไปกับการเรียนจึงเรียกได้ว่าโรงเรียนศิริเทพเป็นสถาบันสอนภาษาสำหรับชาวเชียงใหม่ผู้รักการเรียนรู้ในภาษาต่างประเทศอย่างแท้จริง

บรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษ