โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ

    โรงเรียนสอนภาษาจีนเชียงใหม่ สอนภาษาอังกฤษ และสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปี และอาจารย์ที่มากทั้งความรู้และเทคนิคการสอน โดยทุกหลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาฯ ตั้งแต่หลักสูตรขั้นพื้นฐาน หลักสูตรชั้นกลาง และหลักสูตรระดับสูง จึงมั่นใจได้ว่า เรียนภาษาจีนเชียงใหม่ กับโรงเรียนศิริเทพ จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะ ด้านการสนทนา อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

ตารางเรียนภาษาจีนเชียงใหม่

คอร์สเรียนภาษาจีน เดือน ม.ค.2565

คนเก่งของเรา

น้องพลอย มิณศินี กองมา

(คอร์ส CN101)

สอบได้ค่ะแนนสูงสุด

100 คะแนนเต็ม

พี่ขวัญ
นางสาว กัญญารัตน์ หนูช้างเผือก

สอบ HSK ระดับ3

ได้ 263 คะแนน

พี่กระหม่อม
นางสาวสุวิกา พงษ์ตุ้ย

สอบ HSK ระดับ3

ได้ 294 คะแนน

Testimonial

ลูกค้าของเรา