โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ

SIRITHAPE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION SCHOOL

斯里泰外语言教育与电脑培训学校

โรงเรียนศิริเทพฯ มีการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

   โดยสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมทั้งได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
    ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นไป โรงเรียนศิริเทพฯ ได้จัดทำข้อตกลงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง และ มหาวิทยาลัยหงเห่อ ในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาจีนกลางจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา และ การศึกษาวัฒนธรรมจีนในดินแดนแห่งอารยะธรรม รวมถึง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีน ให้มาเรียนรู้ภาษาไทย และ วัฒนธรรมของไทยอีกทางหนึ่งด้วย

โปรโมชั่น

วีดีโอ

ติดตามเรา

แผนที่