หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาจีนกลาง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกการออกเสียงระบบพินอิน เพื่อช่วยในการออกเสียงภาษาจีนกลางได้อย่างถูกต้อง และทำให้เรียนภาษาจีนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น (CN 101 – 104)

ภาษาจีนระดับต้น

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

Beginner (CN101)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

Pre-Intermediate (CN102) 

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

Intermediate (CN103)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

Upper- Intermediate (CN104)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

สำหรับผู้ที่เรียนระดับต้นมาแล้ว และต้องการเน้นทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
เนื้อหาคำศัพท์สำนวนรูปประโยคที่ใช้ชีวิติประจำวันมากขึ้น (CN 201 – 204) 

ภาษาจีนระดับกลาง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

Foundation I (CN 201)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

Foundation II (CN 202) 

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

Intensive I (CN 203)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

Intensive II (CN 204)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ในระดับที่สูงสุดแล้ว และต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนเพื่อการท่องเทียว ภาษาจีนเชิงธุรกิจรวมทั้งการแปลความ

ภาษาจีนระดับสูง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

General Business

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

Sale & Trading

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

Tourism & Hotel

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

Travelling

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษากลาง
(HSK.,HSKK.)

การติวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาจีน
(PAT 7.4)

การติวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 30 ชั่วโมง

เรียนภาษาจีนเชียงใหม่ กับโรงเรียนศิริเทพ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาทุกช่วงเวลาทุกฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรป อเมริกัน หรือแม้กระทั่งชาวเอเชียเองก็เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่ในปริมาณมากเช่นกันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดูเหมือนในแต่ละวันจะมีจำนวนมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อชาวเชียงใหม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
การมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลต่อคนเชียงใหม่ทั้งในด้านธุรกิจ , การติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งการศึกษาเองก็เช่นกันทำให้ชาวเชียงใหม่เองต้องตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาต่างชาติมากขึ้นอย่างเช่นภาษาจีนถือว่ามีความสำคัญด้วยจำนวนชาวจีนที่มาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้ต้องสื่อสารพูดคุยกับพวกเขาอย่างเช่นในกรณีบอกเส้นทาง ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการทำสื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารออกมาเป็นภาษาจีน

     การจะเรียนรู้ศึกษาภาษาจีนนั้นเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ยากในการแสวงหาสถาบันศึกษากลับกันตอนนี้ในจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งศึกษาภาษามากมายให้เลือกพิจารณากันแต่ว่ามีไม่กี่สถาบันภาษาที่สามารถตอบความต้องการได้ครบทุกอย่างทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน ระยะเวลา คุณภาพของผู้สอน ซึ่งโรงเรียนศิริเทพเชียงใหม่ก็เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่อยู่ในขอบเขตของสถาบันที่มีคุณภาพนั้นเช่นกัน
คอร์สเรียนภาษาจีนของโรงเรียนศิริเทพมีมากมายหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนหากไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาจีนก็มีหลักสูตรจีนกลางระดับต้นเน้นให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงด้วยระบบพินอินซึ่งจะช่วยให้ออกเสียงได้ถูกต้องรวดเร็ว เพราะหากการออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้องแม่นยำแล้วการเรียนรู้ในส่วนอื่น ๆ จะทำได้ไม่ยากและด้วยจำนวนการสอนถึง 40 ชั่วโมง เมื่อจบหลักสูตรออกไปผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง
ถ้าหากมีพื้นฐานทางด้านภาษาจีนกลางแต่อยากต่อยอดเพิ่มเติมทางโรงเรียนศิริเทพจะมีคอร์สภาษาจีนระดับกลางและสูงเน้นศึกษาในเรื่องของการฟัง , พูด , อ่านและเขียนเรียนรู้คำศัพท์หรือสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเข้มข้น รวมไปถึงมีหลักสูตรวัดระดับภาษากลาง (HSK , HSKK) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือหลักสูตรวัดความถนัดทางด้านภาษาจีน (PAT7.5) ซึ่งจะใช้เวลาเรียนจำนวน 30 ชั่วโมง
ในส่วนของระยะเวลาผู้เรียนสามารถเลือกช่วงวันเวลาเรียนได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์หรือวันเสาร์อาทิตย์ภาคเช้าเริ่ม 10:00 น. ภาคบ่ายเริ่ม 13:00 น. หรือภาคค่ำเริ่ม 18:00 น.
คอร์สหลักสูตรของโรงเรียนศิริเทพจึงมีความครอบคลุมตอบรับทุกความต้องการของผู้เรียนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจภาษาจีนระดับเบื้องต้นหรือในระดับที่สูง นอกจากนี้แล้วบรรยากาศการเรียนการสอนจะมีความเป็นกันเองให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายหากผู้ที่ต้องการทดลองเรียนก่อนสถาบันมีคอร์สพิเศษเรียนภาษาจีนฟรีจำนวน 6 ชั่วโมงและที่สำคัญไปกว่านั้นทางสถาบันจะออกใบประกาศนียบัตรรับรองผลให้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ/สมัครงานได้
การเรียนภาษาจีนในเชียงใหม่จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปด้วยสถาบันการสอนที่มีคุณภาพอย่างโรงเรียนศิริเทพจะทำให้ผู้เรียนสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนเจ้าของภาษา