หลักสูตรภาษาไทยระดับต้น

เรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไป ตั้งแต่การออกเสียง การผสมคำ การอ่าน รวมไปถึงวิธีการเขียนด้วย โดยจะเน้นพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน และค่อย ๆ นำคำศัพท์มาสร้างเป็นประโยค และการฝึกพูดให้เป็นประโยค

จำนวน 120 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาไทยระดับกลาง

เป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องกับระดับต้น แต่จะเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งหมดให้มากขึ้น

จำนวน 150 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาไทยระดับสูง

เป็นหลักสูตรที่สอนถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ และความหมายที่ลึกซึ้งของภาษา ไม่ว่าจะเป็นมุมมอง หรือหลักการที่ใช้ในการเขียนวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงด้วย

จำนวน 190 ชั่วโมง

เรียนภาษาไทยกับโรงเรียนศิริเทพ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ