การฝึกเขียนภาษาจีน และพูดโต้ตอบภาษาจีน เครื่องสำอางคลีนิค

การฝึกเขียนภาษาจีน และพูดโต้ตอบภาษาจีน เครื่องสำอางคลีนิค

ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร ภาษาจีน สำหรับงานคลีนิค ศัพท์เครื่องสำอาง ภาษาจีนธุรกิจความงาม ที่ทางโรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ได้จัดอบรมขึ้น