ลูกค้าของเรา

ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน อังกฤษ และคอมพิวเตอร์มากกว่า 16 ปี โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศขอขอบคุณลูกค้าทุก ๆ ห้างร้าน หน่วยงาน และบุคคล ที่ไว้ใจ และเลือกให้ทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่ทุกท่าน

ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล

บริษัท วีกรุ๊ปคาร์ (ฟอร์ด) จำกัด

โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว

โรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่

โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่

โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่