ลูกค้าของเรา

[section padding=”0px”] [gap height=”50px”] [row h_align=”center”] [col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

ลูกค้าของเรา

ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน อังกฤษ และคอมพิวเตอร์มากกว่า 16 ปี โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศขอขอบคุณลูกค้าทุก ๆ ห้างร้าน หน่วยงาน และบุคคล ที่ไว้ใจ และเลือกให้ทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่ทุกท่าน

[/col] [/row] [row h_align=”center” padding__sm=”0px 0px 50px 0px”] [col span=”4″ span__sm=”9″ align=”center”] [ux_image id=”598″ image_size=”original” width=”40″ height=”100%” depth=”3″]

ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล

[/col] [col span=”4″ span__sm=”10″ align=”center”] [ux_image id=”597″ image_size=”original” width=”40″ depth=”3″]

บริษัท วีกรุ๊ปคาร์ (ฟอร์ด) จำกัด

[/col] [col span=”4″ span__sm=”8″ align=”center”] [ux_image id=”602″ width=”40″ height=”100%” depth=”3″]

โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว

[/col] [col span=”4″ span__sm=”11″ margin=”0px 0px -40px 0px” align=”center”] [ux_image id=”600″ width=”40″ depth=”3″]

โรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่

[/col] [col span=”4″ span__sm=”10″ padding=”0px 0px 1px 0px” margin=”0px 0px -30px 0px” align=”center”] [ux_image id=”601″ width=”40″ depth=”3″]

โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่

[/col] [col span=”4″ span__sm=”9″ align=”center”] [ux_image id=”599″ width=”40″ depth=”3″]

โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่

[/col] [/row] [/section]