Category Archives: ภาพบรรยากาศการอบรม

บรรยากาศคอร์สการอบรม ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านอื่นๆ

การอบรมภาษาจีนกลาง (การสื่อสารเพื่องานบริการ) @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ได้มีโอกาสอบรมภาษาจีนกลาง (การสื่อสารเพื่องานบริการ) @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย (การสื่อสารสำหรับงานขาย) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ภาษาจีน ด้านธุรกิจเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรม ดุสิตปริ้นเซส

กิจกรรมการอบรมภาษาจีน สำหรับงานบริการ

ภาษาจีนเพื่องานบริการ

กิจกรรมการอบรมภาษาจีน สำหรับงานบริการ ติดต่อสอบถามโทร 053-222779 lineid : sirithape

การฝึกเขียนภาษาจีน และพูดโต้ตอบภาษาจีน เครื่องสำอางคลีนิค

ภาษาจีน ธุรกิจความงาม

ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร ภาษาจีน สำหรับงานคลีนิค ศัพท์เครื่องสำอาง ภาษาจีนธุรกิจความงาม ที่ทางโรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ได้จัดอบรมขึ้น