📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭มอเตอร์โชว์กำลังคึกคัก คำศัพท์น่ารู้ “ยี่ห้อรถยนต์” ในภาษาจีน *ทุกอังคาร📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭

📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭มอเตอร์โชว์กำลังคึกคัก คำศัพท์น่ารู้ “ยี่ห้อรถยนต์” ในภาษาจีน *ทุกอังคาร📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭

PORSCHE 保时捷 bǎo shí jié LAMBOGHINI 兰博基尼 lán bó jī ní FERRARI 法拉利 fǎ lā lì ROLLS-ROYCE 劳斯莱斯 láo sī lái sī MINI 迷你 mí nǐ BENTLEY 宾利 bīn lì VOLKSWAGEN 大众 dà zhòng VOLVO 沃尔沃 wò ěr wò LEXUS 雷克萨斯 léi kè sà sī MERCEDS-BENZ 梅赛德斯-奔驰 méi sài dé sī bēn chí BMW 宝马…

🇨🇳❤ติวA-Level87 (ภาษาจีน) เดี่ยวคุณแก้มหอม by..ครูต้า❤🇨🇳

🇨🇳❤ติวA-Level87 (ภาษาจีน) เดี่ยวคุณแก้มหอม by..ครูต้า❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape ************************** แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🇨🇳❤ภาพบรรยากาศCN103-ภาษาจีนทั่วไป เรียนเดี่ยวคุณหนูดี by.. ครูยิม❤🇨🇳

🇨🇳❤ภาพบรรยากาศCN103-ภาษาจีนทั่วไป เรียนเดี่ยวคุณหนูดี by.. ครูยิม❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape ************************** แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🇨🇳❤วันสุดท้ายแล้ว❗❗❗เจอกับพวกเรา”โรงเรียนศิริเทพฯภาษาต่างประเทศ”ได้ที่ งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28📣📕📗📘📙

🇨🇳❤วันสุดท้ายแล้ว❗❗❗เจอกับพวกเรา”โรงเรียนศิริเทพฯภาษาต่างประเทศ”ได้ที่ งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28📣📕📗📘📙

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape ************************** แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

📌🇨🇳❤🚩ภาษาจีนน่ารู้ คำศัพท์หมวดอาชีพ *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩ภาษาจีนน่ารู้ คำศัพท์หมวดอาชีพ *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

职业 Zhíyè อาชีพ 老师 lǎo shī ครู 士兵 shì bīng ทหาร 警察 jǐng chá ตำรวจ 护士 hù shì พยาบาล 医生 yī shēng หมอ 农民 nóng mín ชาวนา 职业 Zhíyè อาชีพ 理发师 lǐ fà shī ช่างตัดผม 宇航员 yǔ háng yuán นักบินอวกาศ 邮差 yóu chāi บุรุษไปรษณีย์ 厨师 chú shī พ่อครัว 工程师 gōng chéng shī วิศวกร 女演员 nǚ…

📌🇨🇳❤🚩คำศัพท์น่ารู้ “วันลอยกระทง” ในภาษาจีน *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩คำศัพท์น่ารู้ “วันลอยกระทง” ในภาษาจีน *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

ลำดับ คำศัพท์ พินอิน ความหมาย 1 水灯节 shuǐdēng jié วันลอยกระทง 2 莱格通 lái gé tōng วันลอยกระทง(เรียกแบบทับศัพท์) 3 水灯 shuǐdēng กระทง 4 芭蕉叶 Bājiāo yè ใบตอง 5 香烛 xiāngzhú ธูปเทียน 6 歉意 qiànyì ขอขมา 7 烟火 yānhuǒ พลุ 8 天灯 tiāndēng โคมลอย 9 水灯小姐 shuǐdēng xiǎojiě นางนพมาศ 10 鲜花 xiānhuā ดอกไม้สด 11 硬币 yìngbì เหรียญเงิน 12 河…

🇨🇳❤ภาพบรรยากาศจบคลาสCN101-ภาษาจีนทั่วไป กลุ่มอุทยานดาราศาสตร์ แผนกวิศวะฯ by.. ครูลูกน้ำ❤🇨🇳

🇨🇳❤ภาพบรรยากาศจบคลาสCN101-ภาษาจีนทั่วไป กลุ่มอุทยานดาราศาสตร์ แผนกวิศวะฯ by.. ครูลูกน้ำ❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape ************************** แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🇨🇳❤CN102ภาษาจีนทั่วไป กลุ่มคุณปาล์มมี่ by..ครูเอิร์ธ❤🇨🇳

🇨🇳❤CN102ภาษาจีนทั่วไป กลุ่มคุณปาล์มมี่ by..ครูเอิร์ธ❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape ************************** แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

📌🇨🇳❤🚩รวมคำศัพท์สมาชิกในครอบครัว ภาษาจีน่ารู้ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩รวมคำศัพท์สมาชิกในครอบครัว ภาษาจีน่ารู้ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

家庭 jiā tíng ครอบครัว 家里人 jiā lǐ rén สมาชิกในครอบครัว 奶奶 nǎi nai ย่า 爷爷 yé ye ปู่ 外婆 wài pó ยาย 外公 wài gōng ตา 爸爸 bà ba พ่อ 妈妈 mā ma แม่ 叔叔/舅舅 shū shu / jiù jiu ลุง 姑妈/姨妈 gū mā / yí mā ป้า 哥哥 gē ge พี่ชาย 我 wǒ ฉัน 表姐/表妹…

🇨🇳❤ภาพบรรยากาศห้องเรียนP102-ภาษาจีนสำหรับเด็ก กลุ่มวันเสาร์ by..ครูชล ❤🇨🇳

🇨🇳❤ภาพบรรยากาศห้องเรียนP102-ภาษาจีนสำหรับเด็ก กลุ่มวันเสาร์ by..ครูชล ❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape ************************** แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ