📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭มอเตอร์โชว์กำลังคึกคัก คำศัพท์น่ารู้ “ยี่ห้อรถยนต์” ในภาษาจีน *ทุกอังคาร📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭

📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭มอเตอร์โชว์กำลังคึกคัก คำศัพท์น่ารู้ “ยี่ห้อรถยนต์” ในภาษาจีน *ทุกอังคาร📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭

PORSCHE 保时捷 bǎo shí jié LAMBOGHINI 兰博基尼 lán bó jī ní FERRARI 法拉利 fǎ lā lì ROLLS-ROYCE 劳斯莱斯 láo sī lái sī MINI 迷你 mí nǐ BENTLEY 宾利 bīn lì VOLKSWAGEN 大众 dà zhòng VOLVO 沃尔沃 wò ěr wò LEXUS 雷克萨斯 léi kè sà sī MERCEDS-BENZ 梅赛德斯-奔驰 méi sài dé sī bēn chí BMW 宝马…

📌🇨🇳❤🚩ภาษาจีนน่ารู้ คำศัพท์หมวดอาชีพ *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩ภาษาจีนน่ารู้ คำศัพท์หมวดอาชีพ *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

职业 Zhíyè อาชีพ 老师 lǎo shī ครู 士兵 shì bīng ทหาร 警察 jǐng chá ตำรวจ 护士 hù shì พยาบาล 医生 yī shēng หมอ 农民 nóng mín ชาวนา 职业 Zhíyè อาชีพ 理发师 lǐ fà shī ช่างตัดผม 宇航员 yǔ háng yuán นักบินอวกาศ 邮差 yóu chāi บุรุษไปรษณีย์ 厨师 chú shī พ่อครัว 工程师 gōng chéng shī วิศวกร 女演员 nǚ…

📌🇨🇳❤🚩คำศัพท์น่ารู้ “วันลอยกระทง” ในภาษาจีน *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩คำศัพท์น่ารู้ “วันลอยกระทง” ในภาษาจีน *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

ลำดับ คำศัพท์ พินอิน ความหมาย 1 水灯节 shuǐdēng jié วันลอยกระทง 2 莱格通 lái gé tōng วันลอยกระทง(เรียกแบบทับศัพท์) 3 水灯 shuǐdēng กระทง 4 芭蕉叶 Bājiāo yè ใบตอง 5 香烛 xiāngzhú ธูปเทียน 6 歉意 qiànyì ขอขมา 7 烟火 yānhuǒ พลุ 8 天灯 tiāndēng โคมลอย 9 水灯小姐 shuǐdēng xiǎojiě นางนพมาศ 10 鲜花 xiānhuā ดอกไม้สด 11 硬币 yìngbì เหรียญเงิน 12 河…

📌🇨🇳❤🚩รวมคำศัพท์สมาชิกในครอบครัว ภาษาจีน่ารู้ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩รวมคำศัพท์สมาชิกในครอบครัว ภาษาจีน่ารู้ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

家庭 jiā tíng ครอบครัว 家里人 jiā lǐ rén สมาชิกในครอบครัว 奶奶 nǎi nai ย่า 爷爷 yé ye ปู่ 外婆 wài pó ยาย 外公 wài gōng ตา 爸爸 bà ba พ่อ 妈妈 mā ma แม่ 叔叔/舅舅 shū shu / jiù jiu ลุง 姑妈/姨妈 gū mā / yí mā ป้า 哥哥 gē ge พี่ชาย 我 wǒ ฉัน 表姐/表妹…

📌🇨🇳❤🚩หัวข้อหลักไวยากรณ์จีน HSK3 EP:10 *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩หัวข้อหลักไวยากรณ์จีน HSK3 EP:10 *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

“只要……就……” “เพียงแค่……ก็จะ……” เป็นคำสันธานเชื่อมระหว่าง 2 ประโยค โดยส่วนแรกของประโยคจะเป็นการบอกเงื่อนไข และส่วนหลังคือสิ่งที่จะเป็นจริงได้ถ้าเงื่อนไขที่ส่วนแรกเกิดขึ้น 举例: 1.只要我有时间,就一定跟你去旅游。 เพียงแค่ฉันมีเวลา ฉันก็จะไปเที่ยวกับเธอแน่นอน 2我只要喜欢,就一定会买。 เพียงแค่ฉันชอบ ก็จะซื้อแน่นอน ************************************ EP1: https://sirithapeschool.com/knowledge/2837/ EP2: https://sirithapeschool.com/knowledge/2857/ EP3: https://sirithapeschool.com/knowledge/2863/ EP4 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2871/ EP5: https://sirithapeschool.com/uncategorized/2881/ EP6 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2892/ EP7 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2906/ EP8: https://sirithapeschool.com/knowledge/2920/ EP9: https://sirithapeschool.com/knowledge/2930/ ************************************************* 🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

📌🇨🇳❤🚩หัวข้อหลักไวยากรณ์จีน HSK3 EP:9 *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩หัวข้อหลักไวยากรณ์จีน HSK3 EP:9 *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

9.“先……,再/又……,然后……” “ก่อน……, จากนั้น……”แสดงถึงลำดับขั้นตอนของการกระทำ 举例: หลังจากกลับบ้าน ฉันจะทำการบ้านก่อน จากนั้นค่อยกินข้าว ฉันขอดูรายการทีวีจบก่อน จากนั้นค่อยโทรกลับมาหาฉันอีกครั้ง EP1: https://sirithapeschool.com/knowledge/2837/ EP2: https://sirithapeschool.com/knowledge/2857/ EP3: https://sirithapeschool.com/knowledge/2863/ EP4 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2871/ EP5: https://sirithapeschool.com/uncategorized/2881/ EP6 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2892/ EP7 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2906/ EP8: https://sirithapeschool.com/knowledge/2920/ ************************************************* 🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779  Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai 

📌🇹🇭🇨🇳❤🚩คำศัพท์น่ารู้ จังหวัดต่างๆในภาษาจีน “14จังหวัด ภาคใต้” *ทุกวันอังคาร📌🇹🇭🇨🇳❤🚩

📌🇹🇭🇨🇳❤🚩คำศัพท์น่ารู้ จังหวัดต่างๆในภาษาจีน “14จังหวัด ภาคใต้” *ทุกวันอังคาร📌🇹🇭🇨🇳❤🚩

南部 Nán bù ภาคใต้ 春蓬府 Chūn péng fǔ ชุมพร 拉廊府 Lā láng fǔ ระนอง 素叻他尼府 Sù lè tā ní fǔ สุราษฎร์ธานี 攀牙府 Pān yá fǔ พังงา 普吉府 Pǔ jí fǔ ภูเก็ต 甲米府 Jiǎ mǐ fǔ กระบี่ 洛坤府 Luò kūn fǔ นครศรีธรรมราช 董里府 Dǒng li fǔ ตรัง 高头仑府 Gāo tóu ún fǔ พัทลุง 沙敦府 Shā dūn…

📌🇨🇳❤🚩หัวข้อหลักไวยากรณ์จีน HSK3 EP:8 *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩หัวข้อหลักไวยากรณ์จีน HSK3 EP:8 *ทุกวันพฤหัสบดี📌🇨🇳❤🚩

8.“越A越B” “ยิ่ง A ยิ่ง B”แสดงการเพิ่มระดับความเข้มที่เกิดขึ้นตามการกระทำ เงื่อนไข  หรือ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 举例: ภาษาจีนของเธอยิ่งเรียนยิ่งดีขึ้น ภูเขายิ่งสูง หนทางยิ่งเดินยิ่งลำบาก ************************************************ EP1: https://sirithapeschool.com/knowledge/2837/ EP2: https://sirithapeschool.com/knowledge/2857/ EP3: https://sirithapeschool.com/knowledge/2863/ EP4 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2871/ EP5: https://sirithapeschool.com/uncategorized/2881/ EP6 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2892/ EP7 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2906/ ************************************************* 🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779  Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai 

📌🇨🇳❤🚩หัวข้อหลักไวยากรณ์จีน HSK3 EP:7 *ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩หัวข้อหลักไวยากรณ์จีน HSK3 EP:7 *ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

7. “呢” โครงสร้าง N+呢ใช้ถามถึงตำแหน่งคนหรือสิ่งของ 举例: B:就在桌子上啊。 A:หนังสือของเธอล่ะ? เอาไปวางไว้ที่ไหนแล้ว? B:ก็วางไว้บนโต๊ะไง ทบทวน EP ก่อนหน้า EP1: https://sirithapeschool.com/knowledge/2837/ EP2: https://sirithapeschool.com/knowledge/2857/ EP3: https://sirithapeschool.com/knowledge/2863/ EP4 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2871/ EP5: https://sirithapeschool.com/uncategorized/2881/ EP6 : https://sirithapeschool.com/knowledge/2892/ 🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779  Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai 

❤🙏🇨🇳คำศัพท์น่ารู้ จังหวัดต่างๆในภาษาจีน “20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”*ทุกวันอังคาร❤🙏🇨🇳

❤🙏🇨🇳คำศัพท์น่ารู้ จังหวัดต่างๆในภาษาจีน “20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”*ทุกวันอังคาร❤🙏🇨🇳

东北部 Dōngběi bù ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 黎府 Lí fǔ เลย 廊开府 Láng kāi fǔ หนองคาย 汶干府 Wèng gàn fǔ บึงกาฬ 農磨喃普府 Nóng mó nán pǔ fǔ หนองบัวลำภู 乌隆府 Wū lóng fǔ อุดรธานี 那空帕农府 Nà kōng pà nóng fǔ นครพนม 猜也奔府 Cāi yě bēn fǔ ชัยภูมิ 色军府 Sè jūn fǔ สกลนคร 孔敬府 Kǒng jìng fǔ ขอนแก่น 莫拉限府 Mò…