Category Archives: ภาพบรรยากาศการเรียนภาษาจีน

ภาพบรรยากาศการเรียนภาษาจีน ของโรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ
มีการสอนภาษาจีน ด้วยอาจารย์เจ้าของภาษา
สอนภาษาจีนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ เด็ก – นักศึกษา – ผู้ใหญ่

รองรับทุกระดับการเรียน

คอร์สเรียนภาษาจีน เน้น การฟัง การพูด

เรียนสนทนาภาษาจีน เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ เราเน้นการสนทนา (การฟัง-พูด) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่เราก็ไม่ลืมที่จะสอนทักษะการอ่าน-เขียนด้วย เพื่อให้การเรียนภาษาจีนมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นค่ะ

ภาษาจีนสำหรับเด็ก กับน้องณกานต์ และน้องเบลลี่ค่ะ

ภาษาจีน สำหรับเด็ก

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ เปิดสอนคอร์สภาษาจีน สำหรับเด็ก เปิดโอกาสและปูพื้นฐานภาษาจีนกลางให้แก่เด็กอายุ 3-5 ขวบ ในคอร์สแรกนี้

คอร์สเรียนภาษาจีนเบื้องต้น (CN103)

เรียนจีนเชียงใหม่

เรียนภาษาจีนเชียงใหม่ ต้องเรียนที่ ศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ เปิดสอนคอรส์ภาษาจีนเบื่องต้น 1 – 2 – 3 – 4 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนที่ยังไม่เคยมีความรู้หรือเรียนมาก่อน การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ ไม่จำเจ เรียนสนุก อาจารย์เอาใจใส่เป็นอย่างดี

Video เรียนการขายผลไม้ เป็นภาษาจีน

Video ตัวอย่างการเรียน การสอนภาษาจีน ในหัวข้อของการขายผลไม้ เป็นภาษาจีน หากต้องการเรียนภาษาจีน เชียงใหม่ นึกถึง โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ