คนเก่งของเรา

น้องพลอย มิณศินี กองมา

(คอร์ส CN101)

สอบได้ค่ะแนนสูงสุด

100 คะแนนเต็ม

พี่ขวัญ
นางสาว กัญญารัตน์ หนูช้างเผือก

สอบ HSK ระดับ3

ได้ 263 คะแนน

พี่กระหม่อม
นางสาวสุวิกา พงษ์ตุ้ย

สอบ HSK ระดับ3

ได้ 294 คะแนน

Testimonial

ผลงานนักเรียนของเรา