คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย 猴子 hóuzi โฮ๋วจึ ลิง 狮子 shīzi ซือจึ สิงโต 猎豹 lièbào เลี่ยเป้า เสือชีต้าร์ 斑马 bānmǎ ม้าลาย 鬣狗 liègǒu เลี่ยโก่ว ไฮยีน่า เรียนภาษาจีนออนไลน์ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai

🇨🇳❤Update รวมคำศัพท์ HSK4 ชุดที่6*ทุกวันพฤหัสบดี🇨🇳❤

🇨🇳❤Update รวมคำศัพท์ HSK4 ชุดที่6*ทุกวันพฤหัสบดี🇨🇳❤

积极 jījí (adj.) กระตือรือร้น 积累 jīlěi (n.) การสั่งสม (v.) สั่งสม 科学 kēxué (n.) วิทยาศาสตร์ (adj.) มีหลักการ 垃圾桶 lājītǒng (n.) ถังขยะ 零钱 língqián (n) เงินทอน,เงินย่อย 迷路 mílù (v.) หลงทาง 难受 nánshòu (adj.) ทรมาน,อึดอัด,ไม่สบาย 区别 qūbié (n.) ความแตกต่าง (v.) จำแนกความแตกต่าง 全部 quánbù (adj.) ทั้งหมด 顺利 shùnlì (adj.) อย่างราบรื่น 速度 sùdù (n.) ความเร็ว 羡慕 xiànmù (v.) อิจฉา 笑话…

🇨🇳❤Update รวมคำศัพท์ HSK4 ชุดที่5*ทุกวันพฤหัสบดี🇨🇳❤

🇨🇳❤Update รวมคำศัพท์ HSK4 ชุดที่5*ทุกวันพฤหัสบดี🇨🇳❤

爱情 aìqíng (n.) ความรัก 毕业 bìyè (v.) จบการศึกษา, สำเร็จการศึกษา 标准 biāozhǔn (n.) มาตรฐาน, เกณฑ์ (adj.) ได้มาตรฐาน 博士 bóshì (n.) ปริญญาเอก 成功 chénggōng (v.) สำเร็จ/ทำสำเร็จ (adj.) สำเร็จ, ประสบความสำเร็จ 窗户 chuānghu (n.) หน้าต่าง 打折 dǎzhé (v.) ลดราคา 打针 dǎzhēn (v.) ฉีดยา 儿童 értóng (n.) เด็กๆ 烦恼 fánnǎo (adj.) รำคาญใจ, ทุกข์ใจ, กลัดกลุ้ม 负责 fùzé (v.) รับผิดชอบ (adj.) ความรับผิดชอบ,…

🇨🇳❤Update รวมคำศัพท์ HSK4 ชุดที่4*ทุกวันพฤหัสบดี🇨🇳❤

🇨🇳❤Update รวมคำศัพท์ HSK4 ชุดที่4*ทุกวันพฤหัสบดี🇨🇳❤

1 按照 ànzhào (prep.) ตาม, อิง 2 本来 běnlái (adj.) ต้นฉบับ, ดั้งเดิม (adv.) เดิมที, แต่ก่อน, แท้จริง 3 笔记本 bǐjìběn (n.) สมุดบันทึก, Notebook PC 4 诚实 chéngshí (n.) ความซื่อสัตย์ (adj.) ซื่อสัตย์, สุจริต 5 擦 cā (v.) ถู, ทา, เช็ด 6 大使馆 dàshǐguǎn (n.) สถานทูต 7 大夫 dàifu (n.) หมอ, นายแพทย์, ตำแหน่งขุนนางในสมัยก่อน 8 法律 fǎlǜ (n.) กฏหมาย…

CN101-ภาษาจีน กลุ่มจิมby.ครูต้า

CN101-ภาษาจีน กลุ่มจิมby.ครูต้า

เรียนภาษาจีนออนไลน์ แบบ Realtimeสามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปาภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai