Menu Close

Month: March 2019

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ Business English) โรงแรมดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ การภาษาต่างประเทศ มีโอกาสได้จัดการอบรมคอร์ส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานบริการ (ฺBuosiness English) แก่บุคลากรโรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

คอร์สเรียนภาษาจีน เน้น การฟัง การพูด

เรียนสนทนาภาษาจีน เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ เราเน้นการสนทนา (การฟัง-พูด) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่เราก็ไม่ลืมที่จะสอนทักษะการอ่าน-เขียนด้วย เพื่อให้การเรียนภาษาจีนมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นค่ะ

ข่าวดี! เปิดอบรมหลักสูตร ภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านงานบริการ

ข่าวดี! สำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ ด้านการบริการ โรงแรม และสปา โรงเรียนศิริเทพการศึกษาภาษาต่างประเทศ ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร ภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านงานบริการ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาแก่บุคลกรในองค์กร เข้าอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รุ่นที่ 1 : ภาษาจีนกลาง (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด เริ่ม…