บรรยากาศการอบรมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับงานบริการ ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับงานบริการ ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ (Business Writing) โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ (Business Writing) โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย (การสื่อสารสำหรับงานขาย) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย (การสื่อสารสำหรับงานขาย) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ Business English) โรงแรมดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ Business English) โรงแรมดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ การภาษาต่างประเทศ มีโอกาสได้จัดการอบรมคอร์ส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานบริการ (ฺBuosiness English) แก่บุคลากรโรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

คอร์สเรียนภาษาจีน เน้น การฟัง การพูด

คอร์สเรียนภาษาจีน เน้น การฟัง การพูด

โรงเรียนศิริเทพ เราเน้นการสนทนา (การฟัง-พูด) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่เราก็ไม่ลืมที่จะสอนทักษะการอ่าน-เขียนด้วย เพื่อให้การเรียนภาษาจีนมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นค่ะ

ข่าวดี! เปิดอบรมหลักสูตร ภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านงานบริการ

ข่าวดี! เปิดอบรมหลักสูตร ภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านงานบริการ

ข่าวดี! สำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ ด้านการบริการ โรงแรม และสปา โรงเรียนศิริเทพการศึกษาภาษาต่างประเทศ ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร ภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านงานบริการ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาแก่บุคลกรในองค์กร เข้าอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รุ่นที่ 1 : ภาษาจีนกลาง (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด เริ่ม 25 มีนาคม – 18 เมษายน 2562 วันจันทร์-ศุกร์เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ อาคารเรียน โรงเรียนศิริเทพฯ ชั้น 2 ห้อง 2 ส่งรายชืื่อ สำรองที่นั่ง ได้ที่ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-222779, 095-4533973 หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 มี.ค.62