ข่าวดี! สำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ ด้านการบริการ โรงแรม และสปา

โรงเรียนศิริเทพการศึกษาภาษาต่างประเทศ ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เปิดอบรมหลักสูตร ภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านงานบริการ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาแก่บุคลกรในองค์กร

เข้าอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รุ่นที่ 1 : ภาษาจีนกลาง (การสื่อสารสำหรับงานบริการ)
ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด
เริ่ม 25 มีนาคม – 18 เมษายน 2562
วันจันทร์-ศุกร์เวลา 15.30 – 17.30 น.
ณ อาคารเรียน โรงเรียนศิริเทพฯ ชั้น 2 ห้อง 2

ส่งรายชืื่อ สำรองที่นั่ง ได้ที่ [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-222779, 095-4533973

หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 มี.ค.62

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *