นักเรียนคนเก่งของเรา จบการเรียนภาษาจีนกลางระดับ 4 แล้วสอบ HSK

นักเรียนคนเก่งของเรา จบการเรียนภาษาจีนกลางระดับ 4 แล้วสอบ HSK

นักเรียนคนเก่งของเรา จบการเรียนภาษาจีนกลางระดับ 4 แล้วสอบ HSK. คะแนนสอบเต็ม 300 คะแนน Sudta Raburi ได้ 292 คะแนน Nang Namkong ได้ 252 คะแนน Kanyarat Nuchangpuek ได้ 263 คะแนน