นักเรียนคนเก่งของเรา จบการเรียนภาษาจีนกลางระดับ 4 แล้วสอบ HSK

ติวสอบ HSK เชียงใหม่

นักเรียนคนเก่งของเรา จบการเรียนภาษาจีนกลางระดับ 4 แล้วสอบ HSK.
คะแนนสอบเต็ม 300 คะแนน

  • Sudta Raburi ได้ 292 คะแนน
  • Nang Namkong ได้ 252 คะแนน
  • Kanyarat Nuchangpuek ได้ 263 คะแนน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *