บรรยากาศการอบรมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับงานบริการ ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

อบรมภาษาจีน เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *