โรงเรียนศิริเทพ การภาษาต่างประเทศ มีโอกาสได้จัดการอบรมคอร์ส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานบริการ (ฺBuosiness English) แก่บุคลากรโรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *