Menu Close

📌🇨🇳❤🚩จบการฝึกงานน้องๆนักศึกษาฝึกงาน พ.ย. 66 – ก.พ. 67 สาขาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่📌🇨🇳❤🚩