Menu Close

ข่าวสาร Update : หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

ภาษาจีนมีความสำคัญมากในเชิงธุรกิจปัจจุบัน

ปัจจุบันภาษาจีน ถือว่ามีความสำคัญมากในเชิงธุรกิจ เนื่องจากเป็นภาษาที่สามารถใช้รองรับการเจรจากับกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วโลกได้จำนวนมาก

สำหรับผู้ประกอบการ หรือกลุ่มนักธุรกิจทั้งหลายในปัจจุบัน ก็หันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนกันมากขึ้น หลายบริษัทมีการส่งพนักงานของตัวเองไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม และการรับพนักงานที่มีทักษะความรู้ด้านภาษาจีนเข้าทำงาน รวมถึงการส่งลูกหลานไปเรียนภาษาจีน เพื่อมาใช้ในการทำธุรกิจในอนาคต โดยการเรียนภาษาจีนนั้น จะต้องเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหากสามารถสื่อสารพูดภาษาจีนได้ จะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตจากฐานลูกค้าชาวจีน และชาวต่างชาติมากมาย ทั้งยังส่งผลให้นักธุรกิจต่างชาติมาติดต่อลงทุนทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ

เรามีหลักสูตรจีนธุรกิจ ที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจทั่วไป, ธุรกิจค้าขาย, ธุรกิจสปา, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว มาแนะนำ ซึ่งเป็นคอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับธุรกิจ มี 2 Level แบ่งเรียน Level ละ 20 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 40 ชั่วโมง ราคา Level ละ 2,590 บาท

● หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเบื้องต้น (经贸初级汉语)

1) การทักทายเบื้องต้น และการออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน

2) การกล่าวทักทาย และการแนะนำบุคคลที่สาม

3) ภาษาที่ใช้ในการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์

4) การต่อรองราคา และการขอส่วนลดสินค้า 

● หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (旅游实用汉语) 

1) คำศัพท์สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน 

2) ประโยคที่เกี่ยวข้องกับเมนูและการสั่งอาหาร

3) ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 

4) คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่สำคัญที่ใช้ในการท่องเที่ยว

● หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการค้าขาย (商务汉语常用语)

1) การออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน และการกล่าวต้อนรับลูกค้า

2) คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวขอบคุณ 

3) ตัวเลขและคำกริยาที่จำเป็นในการซื้อขาย 

4) การบอกราคา และโปรโมชั่นต่างๆ

● หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (汉语酒店常用语)

1) การออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน และกล่าวต้อนรับ 

2) คำศัพท์เบื้องต้นที่ใช้ในการจองห้องพัก

3) คำศัพท์ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของห้องพัก

4) ประโยคพร้อมใช้ที่ใช้ในงานบริการสำหรับโรงแรม

● หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการนวดและสปา (按摩与水疗服务汉语)

1) การออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนและการกล่าวต้อนรับ 

2) การต้อนรับลูกค้า และแนะนำการบริการต่างๆ 

3) เรื่องของราคา และข้อปฏิบัติในการให้บริการ 

4) ประโยคพร้อมใช้ที่ใช้ในงานบริการนวด และสปา 

หากผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจทั้งหลาย ที่มองเห็นความสำคัญของภาษาจีน ในการทำธุรกิจแล้ว ไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการทำธุรกิจอะไรอยู่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร หรือติดต่อทางธุรกิจของท่าน ถ้าท่านสนใจเรียนภาษาจีน หลักสูตรจีนธุรกิจที่เรามาแนะนำนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-222779 Line: @sirithape_school

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *