📌🇹🇭🇨🇳❤🚩คำศัพท์น่ารู้ จังหวัดต่างๆในภาษาจีน “14จังหวัด ภาคใต้” *ทุกวันอังคาร📌🇹🇭🇨🇳❤🚩

📌🇹🇭🇨🇳❤🚩คำศัพท์น่ารู้ จังหวัดต่างๆในภาษาจีน “14จังหวัด ภาคใต้” *ทุกวันอังคาร📌🇹🇭🇨🇳❤🚩

南部 Nán bù ภาคใต้ 春蓬府 Chūn péng fǔ ชุมพร 拉廊府 Lā láng fǔ ระนอง 素叻他尼府 Sù lè tā ní fǔ สุราษฎร์ธานี 攀牙府 Pān yá fǔ พังงา 普吉府 Pǔ jí fǔ ภูเก็ต 甲米府 Jiǎ mǐ fǔ กระบี่ 洛坤府 Luò kūn fǔ นครศรีธรรมราช 董里府 Dǒng li fǔ ตรัง 高头仑府 Gāo tóu ún fǔ พัทลุง 沙敦府 Shā dūn…