📌🇨🇳❤🚩รวมคำศัพท์สมาชิกในครอบครัว ภาษาจีน่ารู้ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩รวมคำศัพท์สมาชิกในครอบครัว ภาษาจีน่ารู้ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

家庭 jiā tíng ครอบครัว 家里人 jiā lǐ rén สมาชิกในครอบครัว 奶奶 nǎi nai ย่า 爷爷 yé ye ปู่ 外婆 wài pó ยาย 外公 wài gōng ตา 爸爸 bà ba พ่อ 妈妈 mā ma แม่ 叔叔/舅舅 shū shu / jiù jiu ลุง 姑妈/姨妈 gū mā / yí mā ป้า 哥哥 gē ge พี่ชาย 我 wǒ ฉัน 表姐/表妹…