Menu Close

Day: November 14, 2023

🇨🇳❤ภาพบรรยากาศห้องเรียนP102-ภาษาจีนสำหรับเด็ก กลุ่มวันเสาร์ by..ครูชล ❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape **************************…

🇨🇳❤ภาพบรรยากาศห้องเรียนCNC101-ภาษาจีนสนทนาในชีวิตประจำวัน คุณTANA by..ครูต้า❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape **************************…