Menu Close

Day: April 1, 2024

📌🇨🇳❤🚩ภาษาจีนน่ารู้ 清明节“เทศกาลเชงเม้ง” ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

เทศกาลเช็งเม้งเป็นส่วนหนึ่งใน ช่วงสภาพอากาศ 24 ช่วง (二十四节气)ของจีน และเป็นเทศกาลจีนแบบดั้งเดิม เทศกาลเชงเม้งเริ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์โจวและมีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปี วันเช็งเม้ง เป็นเทศกาลที่คนจีนไปไหว้บรรพบุรุษ ณ ที่ฝังศพหรือฮวงซุ้ยในช่วงเดือน 3 ของจีน คำว่า เช็ง แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ เม้ง แปลว่า สว่าง คำว่า เช็งเม้ง คือช่วงเวลาแห่งความแจ่มใส…