Menu Close

📌🇨🇳❤🚩ภาษาจีนน่ารู้ 清明节“เทศกาลเชงเม้ง” ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

เทศกาลเช็งเม้งเป็นส่วนหนึ่งใน ช่วงสภาพอากาศ 24 ช่วง

(二十四节气)ของจีน และเป็นเทศกาลจีนแบบดั้งเดิม

เทศกาลเชงเม้งเริ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์โจวและมีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปี

วันเช็งเม้ง เป็นเทศกาลที่คนจีนไปไหว้บรรพบุรุษ ณ ที่ฝังศพหรือฮวงซุ้ยในช่วงเดือน 3 ของจีน คำว่า เช็ง แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ เม้ง แปลว่า สว่าง คำว่า เช็งเม้ง คือช่วงเวลาแห่งความแจ่มใส ท้องฟ้าใสสว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาในฤดูใบไม้ผลิของจีน ต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มสวยงาม จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปไหว้บรรพบุรุษ ณ ที่ฝังศพ แทนการไหว้ป้ายวิญญาณในบ้าน

วันเช็งเม้ง หรือ วันไหว้บรรพบุรุษ ถือเป็นอีกวันสำคัญที่คนไทยเชื้อสายจีนจะได้ไปกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน หรือได้เรียกกันว่าฮวงซุ้ย ซึ่งจะเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากของชาวจีนที่จะแสดงความ กตัญญูต่อบรรพบุรุษของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันทำความสะอาดสุสานอีกด้วย 

วันเช็งเม้งปี 2567 เริ่มวันที่เท่าไร

วันเช็งเม้งในประเทศจีนปกติจะเริ่มไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน ตั้งแต่วันที่ 4-5 เมษายน 2567 ยาวไปจนถึงวันที่ 19-20 เมษายน 2567

ส่วนใน ประเทศไทยเทศกาลเช็งเม้งจะยืดถือวันที่ 5 เมษายนของทุกปี เป็นหลัก แล้วนับวันก่อนถึง 3 วัน และเลยไปอีก 3 วัน รวมเป็น 7 วัน (2 – 8 เมษายน)

ความหมายและที่มาของคำว่า “เช็งเม้ง”

เช็งเม้ง” มาจากภาษาจีน 2 คำ คือ “เช็ง” แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ และ “เม้ง” แปลว่า สว่าง หมายถึง ช่วงเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี เหมาะแก่การไปไหว้บรรพบุรุษ ตรงกับช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี

ความสำคัญของเทศกาลเช็งเม้ง

“เช็งเม้ง” เป็นเทศกาลสำคัญของชาวจีนที่สืบทอดมายาวนานกว่า 2,500 ปี แปลตรงตัวว่า “การกวาดล้างสุสาน” ตรงกับช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี

ความสำคัญของเช็งเม้งมีดังนี้

  1. แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ  เป็นการระลึกถึงคุณงามความดี แสดงความเคารพ และสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  เป็นโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้รวมตัวกัน พูดคุย กระชับความสัมพันธ์
  3. รักษาประเพณีอันดีงาม  เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวจีน
  4. ทำบุญกุศล  เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ
  5. ดูแลรักษาฮวงซุ้ย  เป็นการทำความสะอาด ปรับปรุง และดูแลรักษาฮวงซุ้ยของบรรพบุรุษ
  6. เป็นสิริมงคล  เชื่อกันว่าการไหว้บรรพบุรุษในวันเช็งเม้ง จะช่วยเสริมดวงชะตา

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🏮มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-431-6916

📷 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *