จบหลักสูตร ภาษาจีน การสื่อสารเพื่องานบริการ Central Festival เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับเครือ Central Festival เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาจีน เพื่องานบริการ จนสำเร็จจบหลักสูตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *