📌🇨🇳❤🚩ภาพบรรยากาศห้องเรียนCN105 ภาษาจีนกลางระดับต้น กลุ่มชานนท์ by..ครูยิม📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩ภาพบรรยากาศห้องเรียนCN105 ภาษาจีนกลางระดับต้น กลุ่มชานนท์ by..ครูยิม📌🇨🇳❤🚩

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-431-6916  Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai 

📌🏮🏮🏮คำศัพท์น่ารู้ “心“ xīn  หัวใจ ที่ไม่ได้แปลว่าหัวใจ  ทุกอังคาร📌🏮🏮🏮

📌🏮🏮🏮คำศัพท์น่ารู้ “心“ xīn หัวใจ ที่ไม่ได้แปลว่าหัวใจ ทุกอังคาร📌🏮🏮🏮

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน คำแปล 开心 Kāixīn ไคซิน มีความสุข 放心 Fàngxīn ฟ้างซิน วางใจ 信心 Xìnxīn ซิ่นซิน ความมั่นใจ 花心 huaxin ฮวาซิน หลายใจ 担心 Dānxīn ตันซิน กังวลใจ 伤心 Shāngxīn ชังซิน เสียใจ 小心 Xiǎoxīn เสี่ยวซิน ระวัง 热心 Rèxīn เร่อซิน กระตือรือร้น 灰心 huīxīn ฮุยซิน ท้อแท้ 📌เรียนภาษาจีน On-site / Online 📌เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป…

📌🏮🏮🏮คำศัพท์น่ารู้ “ความหมายของอาหารไหว้เจ้าตรุษจีน”*ทุกอังคาร

📌🏮🏮🏮คำศัพท์น่ารู้ “ความหมายของอาหารไหว้เจ้าตรุษจีน”*ทุกอังคาร

จีน pinyin ไทย ความหมาย 鸡 jī ไก่ ความสง่างาม ความขยันและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 鸭 yā เป็ด สิ่งที่บริสุทธิ์ ความสะอาด ความสามารถอันหลากหลาย 鱼 yú ปลา เหลือกินเหลือใช้ อุดมสมบูรณ์ 猪 zhū หมู ความอุดมสมบรูณ์ มีกินมีใช้ 鱿鱼 yóuyú ปลาหมึก เหลือกินเหลือใช้ 肝脏 gānzàng ตับ เพื่อให้ก้าวหน้าในงาน 鱿鱼干 yóuyú gān ปลาหมึกแห้ง เพื่อให้มีน้ำหมึกหรือมีความรู้ ใช้ในการอวยพรให้เป็นบัณฑิตหรือผู้มีความรู้ 包子 bāozi ซาลาเปา ห่อโชค 焦 jiāo กล้วย กวักโชคลาภเข้ามาและมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง 苹果 pīngguǒ แอปเปิ้ล ความสันติสุข สันติภาพ 梨 lí สาลี่…

🇨🇳❤ ขอบคุณลูกค้าและสวัสดีปีใหม่ 2024  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ❤🇨🇳 

🇨🇳❤ ขอบคุณลูกค้าและสวัสดีปีใหม่ 2024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ❤🇨🇳 

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape ************************** แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🇨🇳❤ ขอบคุณลูกค้าและสวัสดีปีใหม่ 2024 โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์  (ภาษาจีนสำหรับเด็ก) ❤🇨🇳

🇨🇳❤ ขอบคุณลูกค้าและสวัสดีปีใหม่ 2024 โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ (ภาษาจีนสำหรับเด็ก) ❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape ************************** แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

📌🇨🇳❤🚩ภาพบรรยากาศห้องเรียนP103 ภาษาจีนสำหรับเด็ก-ระดับพื้นฐาน กลุ่มน้องณดา ครูชล📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩ภาพบรรยากาศห้องเรียนP103 ภาษาจีนสำหรับเด็ก-ระดับพื้นฐาน กลุ่มน้องณดา ครูชล📌🇨🇳❤🚩

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-431-6916  Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai 

🇨🇳❤ ขอบคุณลูกค้าและสวัสดีปีใหม่ 2024 เซ็นทรัลเชียงใหม่ (ภาษาจีนธุรกิจสำหรับงานขายและบริการ) ❤🇨🇳

🇨🇳❤ ขอบคุณลูกค้าและสวัสดีปีใหม่ 2024 เซ็นทรัลเชียงใหม่ (ภาษาจีนธุรกิจสำหรับงานขายและบริการ) ❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape ************************** แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

📌🇨🇳❤🚩ภาพบรรยากาศห้องเรียน CN101-ภาษาจีนทั่วไป กลุ่มคุณแต้ม by.. ครูนัน📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩ภาพบรรยากาศห้องเรียน CN101-ภาษาจีนทั่วไป กลุ่มคุณแต้ม by.. ครูนัน📌🇨🇳❤🚩

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-431-6916  Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai 

📌🇨🇳❤🚩จีนน่ารู้ ” 不吉数字 เลขไม่มงคล ของคนจีน *ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩จีนน่ารู้ ” 不吉数字 เลขไม่มงคล ของคนจีน *ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

คำศัพท์ พินอิน แปล ความหมาย 4 四 Sì สี่ ออกเสียงคล้าย 死 ที่แปลว่าตาย 5 五 Wǔ ห้า ออกเสีียงคล้าย 无 แปลว่า ไม่ สื่อว่าไม่สำเร็จไม่เหลืออะไรเลย 7 七 Qī เจ็ด มีความหมายทั้งดีและไม่ดี คนจีนเชื่อว่าเดือน 7 เป็นเดือนปล่อยผี ในทางกลับกันก็เป็นเดือนแห่งความรัก 13 十三 Shísān สิบสาม ความเชื่อของคนจีนในเลข 13 มาจากลข 1+3 = 4 ซึ่งแปลว่าตาย จึงไม่นิยมใช้หมายเลขนี้กัน 14 十四 Shísì สิบสี่ ออกเสียงคล้้าย 誓死 ถึงตายก็ไม่เป็นไร 🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1…

📌🇨🇳❤🚩คำศัพท์จีนน่ารู้  ” 科目 วิชาต่างๆ *ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

📌🇨🇳❤🚩คำศัพท์จีนน่ารู้ ” 科目 วิชาต่างๆ *ทุกวันอังคาร📌🇨🇳❤🚩

คำศัพท์ พินอิน ความหมาย 科学课 kē xué kè วิชาวิทยาศาสตร์ 数学课 shù xué kè วิชาคณิตศาสตร์ 英语课 Yīng yǔ kè วิชาภาษาอังกฤษ 泰语课 Tài yǔ kè วิชาภาษาไทย 体育课 tǐ yù kè วิชาพละศึกษา 社会课 shè huì kè วิชาสังคมศึกษา 历史课 lì shǐ kè วิชาประวัติศาสตร์ 职业课 zhí yè kè วิชาการงานอาชีพ 电脑课 diàn nǎo kè วิชาคอมพิวเตอร์ 跳舞课 tiào wǔ kè วิชานาฏศิลป์ 艺术课 yì…