Tag Archives: ภาษาจีนเชียงใหม่

จบหลักสูตร ภาษาจีน การสื่อสารเพื่องานบริการ Central Festival เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับเครือ Central Festival เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาจีน เพื่องานบริการ จนสำเร็จจบหลักสูตร

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (การสื่อสารสำหรับงานบริการ) โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่