Menu Close

8 อักษรจีนมงคลน่ารู้ ก่อนวันตรุษจีน 2562 นี้

วันนี้ทางโรงเรียนศิริเทพศึกษาภาษาต่างประเทศ มีข้อมูลดี ๆ อยากจะมาแนะนำ 

8 อักษรจีนมงคลน่ารู้ ก่อนวันตรุษจีน 2562 ที่จะถึงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้ได้แก่คำว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *