Menu Close

Tag: เรียน

📌🇨🇳❤🚩ภาพบรรยากาศห้องเรียนHSK4 กลุ่มฟ้า by..ครูต้า📌🇨🇳❤🚩

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ…

📌🇨🇳❤🚩ภาพบรรยากาศร่วมออกงาน Job Fair by CMRU 2024 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📌 🇨🇳❤🚩

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Job Fair by CMRU 2024 เพื่อโอกาสการเลือกอาชีพที่เป็นตนเอง Job Fair by CMRU 2024 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และตัวแทนสถานประกอบการร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว 🏆✅เรียนภาษาจีน…

📌🇨🇳❤🚩ห้องเรียนปลอดภัย มั่นใจกับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง ปลอดภัยจากpm2.5 โรงเรียนศิริเทพภาษาต่างประเทศ📌 🇨🇳❤🚩

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ…

📌🏮🏮🏮คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้ “30 คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน/มหาวิทยาลัย” ทุกพฤหัสบดี📌🏮🏮🏮

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ…

📌🏮🏮🏮คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้ “吃” กินที่ไม่ได้แปลว่ากินอย่างเดียว ทุกอังคาร📌🏮🏮🏮

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ…

📌🇨🇳❤🚩Chiang Mai China Town Festival 2024 คณะกรรมการการจัดสิน By..ครูเหมย📌🇨🇳❤🚩

ขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการการตัดสินประกวด Miss China Town Chiang Mai 2024 ในงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ด้านทักษะการใช้ภาษาจีนของผู้เข้าประกวด 🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid 🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ แบบ Realtime สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”…

📌🏮🏮🏮คำศัพท์น่ารู้ “ความหมายของอาหารไหว้เจ้าตรุษจีน”*ทุกอังคาร

จีน pinyin ไทย ความหมาย 鸡 jī ไก่ ความสง่างาม ความขยันและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 鸭 yā เป็ด สิ่งที่บริสุทธิ์ ความสะอาด ความสามารถอันหลากหลาย 鱼 yú ปลา เหลือกินเหลือใช้ อุดมสมบูรณ์ 猪 zhū หมู ความอุดมสมบรูณ์ มีกินมีใช้…

🇨🇳❤ ขอบคุณลูกค้าและสวัสดีปีใหม่ 2024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ❤🇨🇳 

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape **************************…

🇨🇳❤ ขอบคุณลูกค้าและสวัสดีปีใหม่ 2024 โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ (ภาษาจีนสำหรับเด็ก) ❤🇨🇳

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่ เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916 Inbox: m.me/sirithape **************************…