Menu Close

📌🇨🇳❤🚩ภาษาจีนน่ารู้ ความหมายและศัพท์น่ารู้ 中秋节 “วันไหว้พระจันทร์” ทุกวันพฤหัสบดี 📌🇨🇳❤🚩

中秋节

zhōngqiūjié (จงชิวเจี๋ย)

เทศกาลวันไหว้พระจันทร์

每年农历八月十五日,是传统的中秋佳节。

这时是一年秋季的中期,所以被称为中秋。

ทุกปีในวันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

( ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายน ตามปฏิทินสากลในปีนี้ ) เป็นเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ที่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ซึ่งในเวลานี้ตรงกับช่วงกลางของฤดูใบไม้ร่วง

(秋季qiūjì ชิว จี้) ของทุกปี

ดังนั้นจึงถูกเรียกว่า中秋 zhōngqiū (จง ชิว)

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🏆✅เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid

🏆✅เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916

📷 Inbox: m.me/sirithape

**************************

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ