Menu Close

🏮ภาษาจีนน่ารู้ “คำที่ขึ้นต้น ด้วยคำว่า huǒ (หั่ว) ไฟ” *ทุกวันอังคาร

大家好!(ต้า เจีย ห่าว)

วันนี้มาแชร์เทคนิค ในการเรียน ภาษา อีกหนึ่งข้อ นั้นก็คือการจำคำศัพท์ที่เป็นหมวดคำที่ขึ้นต้นคำ ที่เหมือนกัน จะทำให้เราจำง่ายเข้าใจง่าย ยิ่งขึ้น

เรามาเริ่มเรียนหมวด คำที่ขึ้นต้น ด้วยคำว่า huǒ (หั่ว) ไฟ

ลองฝึกจำ ฝึกแปล ตามรูปภาพและคำศัพท์กันเลยครับ

火车 huǒchē = รถไฟ

火锅huǒguō= หม้อไฟ

火炉 huǒlú = เตาไฟ

火把 huǒbǎ= คบเพลิง

火花huǒhuā= ประกายไฟ

火山huǒshān= ภูเขาไฟ

火灾 huǒzāi = ไฟไหม้

火油 huǒyóu= น้ำมันก๊าด

火箭huǒjiàn= จรวด

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🏮มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-431-6916

📷 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai