Menu Close

📌🇹🇭🇨🇳❤🚩คำศัพท์น่ารู้ จังหวัดต่างๆในภาษาจีน(ภาคกลาง)*ทุกวันพฤหัสบดี📌🇹🇭🇨🇳❤🚩

素可泰府Sù kě tài fǔสุโขทัย
甘烹碧府Gān pēng bì fǔกำแพงเพชร
彭世洛府Péng shì luò fǔพิษณุโลก
碧差汶府Bì chà wèn fǔเพชรบูรณ์
乌泰他尼府Wū tài tā ní fǔอุทัยธานี
北榄坡府Běi lǎn pō fǔนครสวรรค์
披集府Pī jí fǔพิจิตร
华富里府Huá fù li fǔลพบุรี
猜纳府Cāi nà fǔชัยนาท
红统府Hóng tǒng fǔอ่างทอง
信武里府Xìn wǔ lǐ fǔสิงห์บุรี
大城府Dà chéng fǔพระนครศรีอยุธยา
北标府Běi biāo fǔสระบุรี
素攀武里府Sù pān wǔ lǐ fǔสุพรรณบุรี
巴吞他尼府Ba tūn tā ní fǔปทุมธานี
暖武里府Nuǎn wǔ lǐ fǔนนทบุรี
龙仔厝府Lóng zǐ cuò fǔสมุทรสาคร
曼谷Màn gǔกรุงเทพ
北揽府Běi lǎn fǔสมุทรปราการ
佛统府Fó tǒng fǔนครปฐม
那空那育府Nà kōng nà yù fǔนครนายก
夜功府Yè gōng fǔสมุทรสงคราม

ภาคเหนือ : https://sirithapeschool.com/knowledge/3268/

ภาคตะวันตก : เร็วๆนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เร็วๆนี้

ภาคตะวันออก : เร็วๆนี้

ภาคใต้ : เร็วๆนี้

************************************************************************

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🏮มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-431-6916

📷 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai