Menu Close

ภาษาจีนน่ารู้ หมวดแบรนด์กีฬาระดับโลก

Brandname Sport世界运动名牌Shìjiè yùndòng míngpái
NIKE耐克nài kè
Adidas阿迪达斯à dí dá sī
FILA斐乐fēi lè
Puma彪马biāo mǎ
reebok锐步ruì bù xié
new balance新百伦xīn bǎi lún
asics亚瑟士yà sè shì

เรียนภาษาจีน On-site / Online

เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *