Menu Close

🇨🇳❤คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับแบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่มในภาษาจีน *ทุกวันพฤหัสบดี🇨🇳❤

ร้านอาหารแบรนด์ดัง餐厅品牌cān tīng pǐn pài
starbuck星巴克xīng bā kè
KFC肯德基kěn dé jī
mcdonald’s麦当劳mài dāng láo
burger king汉堡王hàn bǎo wáng
subway赛百味sài bǎi wèi
pizza hut必胜客bì shèng kè
Mister Donut美仕唐纳滋měi shì táng nà zī
Bonchon橋村炸鸡qiáo cūn zhá jī
7-117-11便利店qī-yāo yāo biàn lì diàn

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🏆✅เรียนภาษาอังกฤษ เชียงใหม่

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916

📷 Inbox: m.me/sirithape

**************************

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ