Menu Close

รวมคำศัพท์สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่

清迈旅游景点Qīng mài lǚ yóu jǐng diǎnชิง ม่าย หลวี่ โหยว จิ๋ง เตี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่
僧伽罗佛像sēng jiā luō fó xiàngเซิง เจีย ลัว ฝอ เชี่ยงพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์)
双龙寺Shuāng lóng sìชวาง หลง ซื่อวัดพระธาตุดอยสุเทพ
帕辛寺Pà xīn sìพ่า ซิน ซื่อวัดพระสิงห์
双条车shuāng tiáo chēชวาง เถียว เชอรถแดง (รถสองแถว)
红车hóng chēหง เชอรถแดง (รถสองแถว)
嘟嘟车dū dū chēตู ตู เชอรถตุ๊กตุ๊ก
大象营dà xiàng yíngต้า เซี่ยง หยิงปางช้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *