รวมคำศัพท์ HSK 4 ชุดที่1

1. 安全ānquán(n.)ความปลอดภัย
(adj.)ปลอดภัย
2. 按时ànshí(adv.)ตรงเวลา,ตามเวลา
3. 包括bāokuò(v.)รวมถึง,รวมอยู่ในนั้น
4. 保证bǎozhèng(n.)รับประกัน
(v.)รับรอง, รับประกัน
5. 材料cáiliào(n.)ข้อมูล,วัสดุ,ส่วนประกอบ
6. 参观cānguān(v.)เยี่ยมชม,เข้าชม,ชม
7. 打板dǎban(n.)การแต่งตัว,การตกแต่ง
(v.)แต่งตัว,ตกแต่ง
8. 大约dàyuē(adv.)ประมาณ 
9. 反对fǎnduì(v.)คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย
10.         发生fāshēng(v.)เกิด(เหตุการณ์,ปัญหาเป็นอาทิ) 
11.         复杂fùzá(adj.)ซับซ้อน,สับสน
12.         国际guójì(n.)ระหว่างประเทศ,สากล,นานาชาติ
13.         (pron.)ทุกๆ,แต่ละ
14.         合格hégé(adj.)ได้มาตรฐาน,มีคุณสมบัติเพียงพอ
15.         怀疑huáiyí(v.)สงสัย 

ชุดที่ 1

“เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ 🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง 🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ 🏮มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779📷 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai#เรียนภาษาจีน#ภาษาจีน#เรียนจีน #เรียนจีนเชียงใหม่ #โรงเรียนสอนภาษาจีน#สอนภาษาจีน #สอนภาษาจีนเชียงใหม่ #คอร์สภาษาจีน#เรียนจีนเชียงใหม่#สอนภาษาจีนเชียงใหม่#เรียนจีนออนไลน์#ภาษาจีนออนไลน์#ภาษาจีนธุรกิจ#ภาษาจีนง่ายๆ#ภาษาจีนพื้นฐาน#ภาษาจีนกลาง#ติวสอบHSK#ติวเตอร์จีน#ติวสอบจีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *