Menu Close

中秋节 zhōng qiū jié เทศกาลวันไหว้พระจันทร์

คือฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว เทศกาลนี้แต่โบราณจึงมีลักษณะของการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวด้วยชาวจีนจึงถือเอาวันนี้เป็นวันครอบครัวพอถึงเวลากลางคืนสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะอยู่พร้อมหน้าและร่วมรับประทานขนมเปี๊ยะกับผลไม้ ดื่มน้ำชาพลางชมดวงจันทร์และสนทนาเรื่องทุกข์สุขไปด้วย ส่วนคนที่อยู่ต่างถิ่นไม่สามารถกลับมาอยู่กับครอบครัวในคืนนี้ก็ได้แต่แหงนหน้ามองจันทร์คิดถึง พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ที่บ้านเกิดเมืองนอน
ความหมายของ 中秋节 🥮🎑
中 (จง) กลาง
秋 (ชิว) ฤดูใบไม้ร่วง
节 (เจี๋ย) เทศกาล
中秋节 (จงชิวเจี๋ย) เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง