รวมคำศัพท์ HSK4 ชุดที่2 ทุกวันอังคาร

รวมคำศัพท์ HSK4 ชุดที่2 ทุกวันอังคาร

1 安排 ānpái (n.) จัด(ตำแหน่งหน้าที่, เวลาเป็นต้น) การจัดเตรียม (v.) จัดเตรียม, จัดการ 2 抱歉 bàoqiàn (adj.) ขอโทษ 3 报道 bàodào (n.) รายงานข่าว, ข่าว (v.) รายงานข่าว, เสนอข่าว 4 成为 chéngwéi (v.) กลายเป็น 5 当时 dāngshí (n.) ในขณะนั้น, ในเวลานั้น 6 到处 dàochù (adv.) ทุกหนทุกแห่ง, ทุกๆที่ 7 富 fù (adj.) ร่ำรวย 8 范围 fǎnwéi (n.) ขอบเขต, ขอบข่าย (v.) จำกัด, ขีดจำกัด…