ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันที่ 5 ธ.ค. 2565 วันพ่อแห่งชาติ กับ อนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🏮มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-431-6916

📷 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *