Menu Close

❤🙏🇨🇳 9 แอปพลิเคชัน ที่คนจีนใช้บ่อย ❤🙏🇨🇳

淘宝táobǎoTaobaoAPPสำหรับการซื้อขายของ online
支付宝zhī fù bǎoAlipayAPPสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน
微信wēi xìnWechatAPPสำหรับการติดต่อสื่อสาร messager
抖音dǒu yīnTik TokAPPสำหรับการรับชมวิดิโอเพื่อความบันเทิง
小红书xiāo hóng shūเสียวหงซูAPPสำหรับการรับชมวิดิโอเพื่อความบันเทิง
百度bǎi dùไป่ตู้APPสำหรับการค้นคว้าข้อมูล
哔哩哔哩bī lī bī līปีลีปีลีAPPสำหรับการรับชมวิดิโอเพื่อความบันเทิง
微博wēi bóเวย์ปั๋วAPPสำหรับการติดตามข่าวสารสังคม Social media
美图秀秀měi tú xiù xiùMeituPicAPPสำหรับการถ่ายภาพตกแต่งภาพ

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🏆✅เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid

🏆✅เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916

📷 Inbox: m.me/sirithape

**************************

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ