Menu Close

👏คำศัพท์น่ารู้ 泰国北部美食 “อาหารเหนือ” ในภาษาจีน *ทุกวันพฤหัสบดี

จีนพินอินไทย
黄咖喱面huáng gālí miànข้าวซอย
泰北香肠tài běi xiāng chángไส้อั่ว
青辣椒酱qīng là jiāo jiàngน้ำพริกหนุ่ม
炸猪皮zhá zhū píแคบหมู
香蕉叶包蛋xiāngjiāo yè bāo dànไข่ป่าม
番茄猪肉酱fānqié zhūròu jiàngน้ำพริกอ่อง
酸肉suān ròuจิ๊นส้ม,แหนม
泰北咖哩肉汤tài běi gālí ròu tāngแกงฮังเล
菠萝蜜汤bōluó mì tāngแกงขนุน
米线mǐxiànขนมจีน

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🏆✅เรียนภาษาอังกฤษเชียงใหม่

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid

🏆✅เรียนภาษาอังกฤษ On-site / Online / Hybrid

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-43116916

📷 Inbox: m.me/sirithape

**************************

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ