Menu Close

📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭มอเตอร์โชว์กำลังคึกคัก คำศัพท์น่ารู้ “ยี่ห้อรถยนต์” ในภาษาจีน *ทุกอังคาร📌🛻🚙🚕🛺🚐🇹🇭

PORSCHE保时捷bǎo shí jié
LAMBOGHINI兰博基尼lán bó jī ní
FERRARI法拉利fǎ lā lì
ROLLS-ROYCE劳斯莱斯láo sī lái sī
MINI迷你mí nǐ
BENTLEY宾利bīn lì
VOLKSWAGEN大众dà zhòng
VOLVO沃尔沃wò ěr wò
LEXUS雷克萨斯léi kè sà sī
MERCEDS-BENZ梅赛德斯-奔驰méi sài dé sī bēn chí
BMW宝马bǎo mǎ
JAGUAR捷豹jié bào
AUDI奥迪ào dí
CITROEN雪铁龙xuě tiě lóng
FIAT菲亚特fēi yà tè
PEUGEOT标致biāo zhì
toyota丰田fēng tián
HONDA本田běn tián
ISUZU五十铃wǔ shí líng
MITSUBISHI三菱sān líng
SUZUKI铃木líng mù
NISSAN日产rìchǎn
FORD福特fú tè
MAZDA马自达mǎ zì dá
KIA起亚qĭ yà
HYUNDAI现代xiàn dài
TESLA特斯拉tè sī lā
WULING五菱wǔ líng
ORA欧拉ōu lā
BYD比亚迪bǐ yà dí
MG名爵míng jué
NETA哪吒né zhā

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🏮มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-431-6916

📷 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai