Menu Close

คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้ “เมนูไข่ๆ “*ทุกวันพฤหัสบดี

เมนูไข่ๆ วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเมนูง่ายๆกัน ที่ทุกคนต่างชอบอยู่แล้ว ในภาษาจีน เมนูแต่ละอัน ภาษาจีนพูดว่ายังไงกันบ้าง มาเริ่มเรียนกันได้เลยครับ

荷包蛋 (hé bāo dàn)ไข่ดาว

煮蛋 (zhǔ dàn)ไข่ต้ม

煎蛋(jiān dàn)ไข่เจียว

卤蛋 (lǔ dàn)ไข่พะโล้

蒸蛋 (zhēng dàn)ไข่ตุ๋น

水波蛋/水煮荷包蛋 (shuǐ bō dàn/shuǐzhǔhébāodàn)ไข่ดาวน้ำ

皮蛋/松花蛋 (pí dàn/sōng huā dàn)ไข่เยี่ยวม้า

咸蛋 (xián dàn) ไข่เค็ม

蛋卷 (dàn juǎn)ไข่ม้วน

蛋黄 (dàn huáng)ไข่แดง

炒蛋 (chǎo dàn)ไข่คน (scrambled eggs)

溏心蛋(táng xīn dàn)ไข่มะตูม

🏆✅เรียนภาษาจีน On-site / Online / Hybrid

🏆✅เรียนภาษาจีนอันดับ1 เชียงใหม่

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🏮มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779 , 086-431-6916

📷 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *