Menu Close

คำศัพท์และสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา

วันที่16 กุมภาพันธ์ 65

วันมาฆบูชา 万佛节 (wàn fó jié) เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีความสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก และเป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

万佛节是一个重要的宗教节日,于农历三月十五。重要在于这是佛教创始人释迦牟尼,在摩揭陀国王舍城竹林园大殿,向不约而同前来集会的1250名罗汉弟子首次宣传教义讲解的一天。后以此节日来致敬他们。

寺庙sì miàoวัด
和尚hé shàngพระ
佛像fó xiàngพระพุทธรูป
佛香fó xiāngธูป
香烛xiāng zhúเทียน
莲花lián huāดอกบัว

เรียนภาษาจีน On-site / Online

🔖แบบ Realtime

🔖สามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ “เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว”

📣📣เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรฯ

🏮ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

🏮ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับสูง

🏮ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ค้าขาย ท่องเที่ยว โรงแรม และสปา

🏮ภาษาจีนเพื่อติวสอบ PAT/HSK./HSKK.ทุกระดับ

🏮มีสอนทุกวันสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📷โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📷 เบอร์โทรศัพท์ : 053-222779

📷 Inbox: m.me/sirithapeschoolchiangmai