โครงการแลกเปลี่ยนฯ

โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ที่ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Chu Xiong Normal University

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สนใจเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการแลกเปลี่ยนจีน

มหาวิทยาลัย Honghe University

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สนใจเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

Testimonial