ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย

คอร์สพิเศษ เปิดอบรมสำหรับการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จะเปิดโอกาสในการขายให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ หลากหลายเชื้อชาติ เรียกได้ว่าเป็นภาษาสากล ซึ่งมีจำนวนและกำลังซื้อที่สูง ดังนั้น การเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขายนั้น ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

ต้องการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการขาย
ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

คอร์สพิเศษ เปิดอบรมสำหรับการใช้ อังกฤษเพื่อการโรงแรม โดยในปัจจุบันนี้ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเชียงใหม่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก และกลุ่มธุรกิจที่ควรจะพัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คือกลุ่มงานโรงแรม เพราะจะสามารถช่วยเพิ่มยอดการเข้าพักได้อีกเป็นจำนวนมาก

ต้องการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

เปิดอบรม คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว นอกงานโรงแรมแล้ว สิ่งที่มาคู่กันคือการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติ แน่นอนว่าการนำเที่ยวในเชียงใหม่ นั้นเป็นธุรกิจที่เติบโตและมีกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทนำเที่ยวที่มีไกด์สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวได้ จะได้เปรียบกว่าบริษัทอื่น ๆ มาก

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ต้องการอบรม ภาษาอักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการด้านอื่นๆ

คอร์สพิเศษเปิดอบรมสำหรับการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ไม่ว่าจะธรุกิจหรือองค์กรประเภทใด ก็จะต้องมีการติดต่อลูกค้า การแจ้งรายละเอียดบริการ/สินค้า หรือประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น หากเราไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจได้ เราก็จะไม่สามารถแนะนำหรือให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีเท่าที่ควร

ภาษาจีนเพื่องานบริการ
ต้องการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

ต้องการอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัท

ติดต่อ คุณณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ

โทร : 095-4533973

เรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

     การทำธุรกิจหรือการทำงานเกี่ยวกับงานบริการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จำเป็นจะต้องมีทักษะในเรื่องของภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะการฟังและการพูดเนื่องจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากทุกปีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทที่เกี่ยวข้องต้องฟังพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างภาษาอังกฤษแทบจะเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องพูดได้แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็ตาม
     แต่ก็มีบุคลากรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือไม่เคยฝึกฝนจนชำนาญซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อตัวองค์กรที่อาจเสียเปรียบให้แก่คู่แข่งหรือถึงขึ้นเสียลูกค้าไป แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนื่องจากกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมีจำนวนมาก ดังนั้นแล้วการพัฒนาความรู้ด้วยการเสริมทักษะภาษาจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการส่งไปอบรมก็ดีหรือจัดคอร์สหลักสูตรเรียนเสริมก็ดี
     อย่างไรก็ตามการจัดอบรมพนักงานเป็นกลุ่มใหญ่อาจจะต้องใช้เวลานานซึ่งส่งผลต่อการทำงานและธุรกิจหรือค้นหาโรงเรียนที่เปิดรับกลุ่มผู้เรียนในลักษณะนี้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นโรงเรียนศิริเทพที่ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นั้นสามารถแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้เพราะที่สถาบันแห่งนี้สามารถรองรับกลุ่มพนักงานบุคลากรขององค์กรพร้อมหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะทำให้เจ้าของธุรกิจประหยัดเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการส่งอบรมเป็นรายบุคคล
     โดยหลักสูตรของโรงเรียนศิริเทพจะมีการแบ่งประเภทตามธุรกิจได้แก่ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม , ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย , ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวหรือภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้แบ่งหลักสูตรการสอนให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดและมีเป้าหมายเดียวกันคือการให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริง
     โรงเรียนศิริเทพยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมีประสบการณ์กว่า 20 ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะคอยดูแลให้ความรู้แก่พนักงานโดยจะมีทั้งการฝึกฝนแบบทดสอบมีการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถพร้อมกับทำให้บรรยากาศน่าเรียนมากขึ้น
     นอกจากนี้มีองค์กรธุรกิจชื่อดังมากมายในจังหวัดเชียงใหม่ที่โรงเรียนศิริเทพได้จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้ได้แก่ โรงแรมดุสิตดีทู , ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ และ โรงแรมดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ เรียกได้ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเชียงใหม่
     เพราะโลกไม่หยุดนิ่งภาษาอังกฤษจึงต้องฝึกฝนหาความรู้อยู่ตลอดเวลา หากบุคคลใดหรือองค์กรบริษัทที่กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรได้นั้นที่โรงเรียนศิริเทพสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าของเรา