ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย

คอร์สพิเศษ เปิดอบรมสำหรับการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จะเปิดโอกาสในการขายให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ หลากหลายเชื้อชาติ เรียกได้ว่าเป็นภาษาสากล ซึ่งมีจำนวนและกำลังซื้อที่สูง ดังนั้น การเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขายนั้น ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

ต้องการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการขาย
ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

คอร์สพิเศษ เปิดอบรมสำหรับการใช้ อังกฤษเพื่อการโรงแรม โดยในปัจจุบันนี้ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเชียงใหม่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก และกลุ่มธุรกิจที่ควรจะพัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คือกลุ่มงานโรงแรม เพราะจะสามารถช่วยเพิ่มยอดการเข้าพักได้อีกเป็นจำนวนมาก

ต้องการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

เปิดอบรม คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว นอกงานโรงแรมแล้ว สิ่งที่มาคู่กันคือการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติ แน่นอนว่าการนำเที่ยวในเชียงใหม่ นั้นเป็นธุรกิจที่เติบโตและมีกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทนำเที่ยวที่มีไกด์สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวได้ จะได้เปรียบกว่าบริษัทอื่น ๆ มาก

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ต้องการอบรม ภาษาอักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการด้านอื่นๆ

คอร์สพิเศษเปิดอบรมสำหรับการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ไม่ว่าจะธรุกิจหรือองค์กรประเภทใด ก็จะต้องมีการติดต่อลูกค้า การแจ้งรายละเอียดบริการ/สินค้า หรือประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น หากเราไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจได้ เราก็จะไม่สามารถแนะนำหรือให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีเท่าที่ควร

ภาษาจีนเพื่องานบริการ
ต้องการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

ต้องการอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัท

ติดต่อ คุณณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ

โทร : 095-4533973

ลูกค้าของเรา